Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły podstawowej za i półrocze
Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUSZKOWICACH ZA ROK SZKOLNY 2013/14 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 zostały wykonane następujące działania w zakresie: 1.. Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa .. Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014.. z Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach „ ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru .. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996).Nowe przepisy obowiązujące od początku roku szkolnego 2017/2018 wprowadziły tak wiele zmian, że tegoroczne podsumowanie półrocza może wymagać więcej pracy niż zwykle.. są 4-latkami.. 2.Przebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Przeprowadzono natomiast nieplanowaną Ewaluację zdalnego nauczania..

Uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.w Planie Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli na rok szkolny 2018/2019.. Trzeba podsumować efekty półrocznej pracy szkoły, jej osiągnięcia, sukcesy, a także porażki.. Klasyfikacja - 2018 -2019.. W roku szkolnym 2013/2014 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany w oparciu o: - Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (dz. U. z 2004 r. nr 256. poz. 2572, z późn.. Praca wychowawczo- dydaktyczna obejmuje realizację treści, które są zawarte w programie Wiesławy Żaby- Żabińskiej „Nasze przedszkole" zatwierdzony przez MEN.Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2017/2018Sprawozdanie .. 9.02.2016r.Dyrektor w swoim sprawozdaniu przygotowanym po I półroczu powinien odnieść się nie tylko do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ale również przedstawić informacje o działalności przedszkola w I półroczu.. W wyniku czego zostały dopuszczone i zatwierdzone 24 programy.8..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego2018/2019.

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie VII ( 5 latków) za rok szkolny 2014/ 2015 Grupa VII- 5latki składa się z 11 dziewczynek i 12 chłopców oraz 2 dziewczynki (Maja G. i Maja P.). Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2019/2020 na skutek przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii nie przebiegała zgodnie z planem.. z Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora.. 1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej SP i GIM.. Marzec 2020 Rada szkoleniowa -firma zewnętrzna Temat: Profilaktyka uzależnień podSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im.. 13.02.2017r.określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 maja 2013 r. Ad.1 ..

Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego.

Ewaluacji: • Analiza organizacji procesów edukacyjnych w szkole, sprzyjających uczeniu się.Wyniki i wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017.. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. Co ważne, w ocenie efektów półrocznej pracy należy również uwzględnić stopień realizacji zadań wynikających z priorytetów MEN.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze 2017/2018 - szkoła podstawowa Zobacz więcej Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM..

Wyniki egzaminu gimnazjalnego lata 2002-2017 Sprawozdania - 1 półrocze 2018/2019.

Dyrektor wspólnie z Radą Pedagogiczną opracował harmonogram ewaluacji wewnętrznej.. za rok szkolny 2017/2018 .. Plan nadzoru pedagogicznego został przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2018 r. Przedmiot ewaluacji w bieżącym roku szkolnym stanowią: • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określoneSzkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej.. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):Na koniec półrocza na dyrektorze szkoły spoczywa obowiązek analizy pełnionego nadzoru pedagogicznego.. : Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),• Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/18 • Wnioski z raportu ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2017/18 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/19 .. dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2017/18.. zm.);Monitorowanie pracy przedszkola, informacja zwrotna dotycząca systematyczności i rytmiczność realizacji planu, ocena jakości prowadzonych działań, a także podstawa do wypracowania rekomendacji do działań projakościowych - takie funkcje pełni tzw. sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, które dyrektor musi przedstawić radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku.Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzony był zgodnie z rocznym planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/13, który został opracowany na podstawieSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM.. Wola Wierzbowska 27.. Sprawozdanie powstało na podstawie: sprawozdania wychowawców klas, .. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych .Sprawozdanie wychowawcy klasy za I półrocze roku szkolnego 2018 2019 szkoła podstawowa Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Jej realizację przesunięto na rok szkolny 2020/2021.. Sprawozdanie z nauczania indywidualnego.. i Przedszkole w Tuczępach „ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły" w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 .. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SŁOBITACH.. Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru 2019/2020 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019/2020Sprawozdania z realizacji planu nadzoru.. Wybrano obszar Dzieci są aktywneW PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2009/10 -wersja skrócona-W Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych wszyscy nauczyciele złożyli we wrześniu wnioski do dyrektora o dopuszczenie programu nauczania do użytku szkolnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt