Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasie 2
z o.o. Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCHSprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (nauczyciele prowadzący) Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych - (wszyscy nauczyciel) .. Klasa Liczba uczniów Liczba czytelników Liczba wypożyczeń Średnia na ucznia 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b II etap.. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Każda karta zbudowana jest z czterech stron: na trzech znajdują się ćwiczenia pomagające wyćwiczyć umiejętności i uzupełnić braki w wiedzy, czwartą .Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w .. do 30.06.2011r.Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00. do 30.06.2011r.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020 .. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Celem zajęć prowadzonych według niniejszego programu jest uzupełnienie braków w wiadomościach ze szkoły podstawowej oraz bieżących, powstałych Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2..

Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.

Dzień chłopca w klasie sportowej - turniej klasowy; .. Nauczyciel znajdzie tu 30 kart do indywidualnej pracy z uczniem.. Jednym z zasadniczych sposobów pracy, jaki realizowali nauczyciele na zajeciach dydaktyczno-wyrównawczych, bylo wdraŽanie uczniów do samodzielne- go pokonywania trudnošci.. Każda karta zbudowana jest z czterech stron: na trzech znajdują się ćwiczenia pomagające wyćwiczyć umiejętności i .Teczka z kartami pracy przeznaczona jest do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasie 4.. Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. za okres od 04.01.2010r.. Edukację polonistyczną prowadzi się na przemian z edukacją matematyczną.. Treści nauczania odpowiadały aktualnej podstawie programowej dla pierwszego etapu kształcenia.Teczka z kartami pracy przeznaczona do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasie 4.. 1 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego kl. I III Ja też potrafię Zespół wyrównawczy z programu Ja też potrafię obejmuje pięciu uczniów z kl. III i dwóch uczniów z klasy II..

Zestawienie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-III Wykres 2.

Celem zajęć logopedycznych było kształtowanie mowy poprzez korygowanie zaburzeń strony fonetyczno-leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi uczniów, a także doskonalenie mowy już ukształtowanej .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH Author: gracz Last modified by: User Created Date: 1/23/2019 2:18:00 PM Company: Wydawnictwo FORUM Sp.. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.PROGRAMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI Kurs grantowy: Zajęcia wyrównawcze w szkole podstawowej skuteczną formą wspomagania rozwoju uczniów z trudnościami w nauce 26.09.2008 - 8.09.2008 Materiały opracowane przez uczestników kursuWykres 1.. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI.. CELE OGÓLNE: eliminacja niepowodzeń szkolnych;Uczestniczyło w nich 8-oro uczniów klasy VI (6 dziewczynek i 2 chłopców)..

Program ten realizowany będzie w czasie zajęć dydaktycznych wyrównawczych w klasie pierwszej.

Na zajęcia przewidziano 1 godzinę tygodniowo.. Przede wszystkim musieli rozpoznaé moŽIi-Plik PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO wyrównawczych klasa II.doc na koncie użytkownika dzianina007 • folder wyrównawcze • Data dodania: 4 mar 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, korzystania z informacji.. w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. partiami zaliczał materiał klasy V, poprawił oceny niedostateczne, uczeń opanował wiadomości i umiejętności wymagane .Zadanie nr 3 : Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VII Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Dorota Siejkowska SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III.. Klasa Liczba uczniów Liczba czytelników Liczba wypożyczeń .Klasa IIb..

Łącznie odbyło się 27 zajęć.

W spotkaniach biorą udział uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mający trudności w nauce języka polskiego.Po ich opanowaniu można przechodzić doScenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (metoda sylabowa) Wszystkie materiały w tej zakładce to teksty przesyłane przez osoby niezwiązane z Przedszkola.edu.pl.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.. Nauczyciel znajdzie tu 30 kart do indywidualnej pracy z uczniem.. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane treści.Sprawozdanie z działalności zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasie .Głównym założeniem zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej jest wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości.. Głównym celem programu zajęć było pogłębianie i rozszerzanie wiadomości i umiejętności matematycznych zdobytych w klasach IV, V, VI.. prowadzonych przez Jolantę Godula.. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły .. stażu i dyrektora szkoły.. Grupa liczy 10 osób.. prowadzonych przez Beatę Zając.. Realizowane są treści z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasie II w roku szkolnym 2014/2015 Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klasy II.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .Zrealizowano 42/48 godzin zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem.. W pracy tej nauczyciele musieli uwzglednié, spoéród wielu zadañ, kilka najwaŽniejszych.. Zajęcia te mają za zadanie wdrażać uczniów do posługiwania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w życiu codziennym.nieobecności w szkole spowodowane chorobami.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Žania w szkolach.. Wykaz uczniów klas I biorących udział w kołach zainteresowań 0 20 40 60 Liczba uczniów uczęszczających 80 100 120 140 Klasy I Klasy II Klasy III Liczba uczniów ogółem na zjęcia dydaktyczno-wychowawcze Liczba uczniów uczęszczających naSprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w klasach IV-VI: ortograffiti.. za okres od 04.01.2010r.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie matematyczno-przyrodniczym w klasach II-IV.. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, z ogromnym zaangażowaniem wykonywały ćwiczenia.1 Sprawozdanie za rok 2009/10 z zajęć pozalekcyjnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Niedzicy w ramach projektu Moja Szkoła Moje Okno na Świat Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla trzech grup uczniów po jednej godzinie zajęć tygodniowo.. w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt