Historia europa i świat pdf
Czym się zajmowali/ły?. Stanisław Roszak.. W czasie wojny secesyjnej Stany Zjednoczone podzieliły się na:This quiz is incomplete!. Emancypantki Walką o prawa polityczne kobiet Walką o równouprawnienie kobiet Sufrażystki Walką o zniesienie niewolnictwa Abolicjoniści Walką o prawa polityczne robotników 5.. Małgorzata Strzelecka.. Polska - Europa - świat w szkolnych podręcznikach historii : zbiór studiów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt