Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty świetlica 2019
Małgorzata Goliat.. Opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego ze wskazaniem uzyskanych efektów.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Z dniem xxx.. Nauczyciel przedstawia spełnienie poszczególnych wymagań,SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anna Jankowicz Okres stażu: od 1 września 2008 r. do 31 maja 2009 r. Miejsce pracy: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Stanowisko: nauczyciel-bibliotekarzSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Sprawdźmy, jak krok po kroku przebiega realizacja stażu od 1 września 2019 r, w tym m.in. kto może otworzyć staż, jak ustalić termin jego rozpoczęcia i zakończenia oraz .Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami - awans zawodowy nauczycieli rozdz.. W okresie odbywania stażu również ma on swojego opiekuna.W tym roku więcej nauczycieli kontraktowych i mianowanych będzie mogło rozpocząć staż, zaś nauczyciele stażyści będą realizować go tylko przez 9 miesięcy..

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.

poz. 2215) oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z dnia 23 sierpnia .Jezuicka 1, 05 - 230 Kobyłka Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta Opiekun stażu: mgr Grażyna Radzio Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.. Katarzyna .NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię: Dominika Nazwisko: Winiarska Stanowisko: Nauczyciel - wychowawca świetlicy Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie Data odbywania stażu: 1.09.2013 - 31.05.2014 Opiekun stażu : mgr Monika Misztal Posiadane kwalifikacje: mgr Pedagogiki ogólnej ze specjalizacją z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.•Stwierdzenie, czy nauczyciel stażysta spełnia wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego - §6 ust.2 z Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego..

Data zakończenia stażu: 31.05.2010r.

2.Data zakończenia stażu: 31 maja 2019 roku Wstęp Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego pracującym w zawodzie dziesięć lat.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020-10-18) opis.. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.TECZKA NAUCZYCIELA STAŻYSTY • Dokumenty • pliki użytkownika tylkojaa2 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • ARKUSZ OBSERWACJI STAŻYSTY.docx, ROZKŁAD OBSERWACJI I HOSPITACJI W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO.docxOto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaNauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2019..

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - świetlica szkolna.

W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do przedłużenia stażu z różnych przyczyn, podstawy prawnej czy okresu nieobecności w pracy nauczyciela stażysty to należy zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (zajmujący się stażami zawodowymi) z prośbą o ich rozstrzygnięcie - art. 9h ust.. Moją przygodę pedagogiczną rozpoczęłam w Przedszkolu Miejskim Nr 230 i w tym właśnie miejscu trwa ona do dnia dzisiejszego.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego (2020-10-18) .. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Kontrakt z opiekunem stażu w portalu Edux.plObecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).Imię i nazwisko opiekuna stażu: Marzenna Majka Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2016/2017..

rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.

Pracę na stanowisku wychowawcy świetlicy szkolnej w xxx rozpoczęłam 1 września 2017 roku.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu Author: Jarosław Kordziński Last modified by: Tomasz Traczyk Created Date: 6/29/2006 10:18:00 AM Company: ORE Educator Other titles: Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażuOpiekun stażu: mgr Zofia Migryt; Okres trwania stażu:01.09.2013 - 31.07.2017 (w czas trwania stażu został wliczony urlop macierzyński i wychowawczy) Wstęp.. 3), składam sprawozdanie z realizacji mojego planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2017/2018.. W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY-WYCHOWAWCY ŚWIETLICY ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r.. Pracę w charakterze Nauczyciela Stażysty w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 63 rozpoczęłam 01.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. "Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.kontrola dokumentacji nauczycieli stażystów, wobec których pełniona jest rola opiekuna stażu cząstkowe sprawozdania z realizowanych programów i projektów przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej w oparciu o analizę wytworów dziecka, analizę działań podejmowanych w bieżącym roku szkolnym3.. Czytamy „W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. Nauczyciel stażysta ma szansę ubiegać się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.. Dodatek przysługuje nauczycielom, którzy w bieżącym roku szkolnym rozpoczynają staż.. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad wypełnieniem wymagań, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego.Nauczyciele, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019 nie mogą ubiegać się o świadczenia w wysokości 1000 zł.. 09.Opublikowano: 2 czerwca 2016 roku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt