Budowa i funkcje kwasów nukleinowych kartkówka pdf
Skład chemiczny komórki : I.Nieorganiczne: woda sole mineralne II.. Komórki wszystkich organizmów na Ziemi .7.. Kwasy nukleinowe .. Wymienia się 5 rodzajów zasad azotowych występujących w kwasach nukleinowych.. Oprócz DNA w komórce występuje również kwas rybonukleinowy , czyli RNA.Kartkówka „Budowa i funkcje skóry", plik: kartkowka-budowa-i-funkcje-skory.pdf (application/pdf) Puls życia Kartkówka do lekcji „Budowa i funkcje skóry" z działu „Skóra - powłoka organizmu"Kwasy nukleinowe to związki organiczne, .. Temat Poziom wymagań konieczny (K) podstawowy (P) rozszerzający (R) dopełniający (D) I. Nazewnątrz) dwuniciowej)helisy)znajdująsię) rdzenie) cukrowoW fosforanowe) każdego) z łańcuchów,) podczas) gdy) zasady)6 Wymagania edukacyjne Biologia na czasie - zakres podstawowy Dział programu Lp.. Zasada azotowa nie występująca w DNA to: adenina guanina uracyl tymina: 1.. Nauka zdalna 2020.. Sąsiednie nukleozydy powiązane są grupą fosforanową (ugrupowanie fosfodiestrowe) wiążącą grupę hydroksylową 3'-OH jednego nukleozydu i 5'-OH drugiego (Rys.1).. Składniki cytoplazmy 5.Zestaw: "Budowa i funkcja DNA - test" 0.. Od genu do cechy 1 Budowa i funkcje kwasów nukleinowych • określa rolę DNA jako- wymienia funkcje kwasów nukleinowych.. 3.Typy kwasów nukleinowych aDziś przyjmowaną koncepcje budowy kwasów DNA stworzyli w 1953 r. amerykanin J. Watson i anglik F. Crick w 1962 r. otrzymali nagrodę Nobla..

"Budowa i funkcje kwasów nukleinowych" 101 KB.

W DNA adenina zawsze tworzy parę z guaniną.. Komplementarność zasad w DNA oznacza adenina z tyminą połączona jest podwójnym wiązaniem wodorowym cytozyna z guanina połączona jest potrójnym wiązaniem wodorowym Budowa i znaczenie węglowodanów 3.. Przestrzenna organizacja komórki 2.. Każda z dwóch nici helisy) jest zorientowana w) przeciwnym) kierunku.)). FałszZgłoś błąd; W DNA guanina zawsze tworzy parę z cytozyną.2.. Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej .Budowa i właściwości kwasów nukleinowych; struktura i organizacja chromatyny elementy składowe kwasów nukleinowych - zasady azotowe, nukleozydy i nukleotydy Cząsteczki nazywane kwasami nukleinowymi biorą swoją nazwę od głównego miejsca występowania w komórce - jądra (łac. nucleus).. Organiczne: białka węglowodany tłuszcze kwasy nukleinowe witaminy Budowa chromosomu: centometr ranię chromatyda Budowa DNA: Rodzaje zasad : adenina tymina cytozyna guanina Cukier to oczywiście deoksyryboza .. Są 2 grupy kwasów nukleinowych: .Biologia- funkcje kwasów nukleinowych 2012-09-08 15:21:17 budowa i funkcje krwinek, pomożesz?. Występowanie w organizmach.. DNA występuje w chromosomach i pełni rolę nośnika informacji genetycznej..

Budowa i rola kwasów nukleinowych.

Nauka: Uczelnie: Mój profil/Znajomi: .. Test Budowa atomu Test Przemiany jądrowe - promieniotwórczość naturalna Test Reakcje utleniania i redukcji Test Chrom i jego związki Test Mangan i jego związki Rys. 1 Struktura typowego dinukleotydu Budowa kwasów nukleinowych różni się.DNA- nośnik informacji genetycznej.. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio wPodręcznik Operon - Biologia 3 poziom rozszerzony, nowa podstawa programowa Wszystkie rozdziały podręcznika po kolei, w formie kursu.. Rodzaje kwasów nukleinowych: - kwas dezoksyrybonukleinowy ( DNA), - kwas rybonukleinowy ( RNA) tRNA- transportujący RNA, mRNA- matrycowy RNA, rRNA - rybosomalny RNA, Zasadniczymi składnikami kwasów są:Joanna Wieczorek Scenariusz lekcji przyrody/biologii (2 jednostki lekcyjne) Strona 1 Temat: Budowa i funkcje kwasów nukleinowych Cel ogólny lekcji: Poznanie budowy i funkcji: DNA i RNA Cele szczegółowe: Bardziej szczegółowo (węglowodanów i tłuszczów) Podstawowym produktem (nośnikiem energii) - ATP.Kwasy nukleinowe (dawniej nukleiny) - organiczne związki chemiczne, biopolimery zbudowane z nukleotydów (czyli polinukleotydy).. PrawdaZgłoś błąd; W skład cząsteczki DNA zwykle wchodzą dwa łańcuchy.Budowa)łańcucha)DNAW)o dkrycie)Watsona )i)Cricka) 1..

Wyróżnia się dwa rodzaje kwasówKartkówka 1.

Kwasy nukleinowe - występujące we wszystkich organizmach i w wirusach - to związki organiczne, w których zapisana jest informacja genetyczna, czyli „przepis na organizm".. Budowa, właściwości i funkcje błon biologicznych 3.. Jądro komórkowe 4.. B - uczeń: - określa rolę DNA, - omawia budowę nukleotydu, - wyjaśnia, na czym polega komplementarność zasad, - rozróżnia zasady azotowe.. Każdy organizm ma różne rodzaje kwasów DNA, co pociąga różnice w RNA , im organizmy bliżej spokrewnione tym DNA jest bardziej podobne, co pociąga podobne cechy.. Nukleotydy - budowa i funkcja.. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych.Lista pytań Biologia - Kwasy nukleinowe DNA i RNA (1) Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /.. Podwójna nić DNA .. Białka - główny budulec organizmu 5.. 2009-11-11 23:12:59 Czy każdy człowiek posiada inną sekwencję kwasów nukleinowych , tworzących nasze DNA?. Budowa nukleotydu może wydawać się prosta.. Zostały odkryte w roku 1869 przez Johanna Friedricha Mieschera.Znane są dwa podstawowe rodzaje naturalnych kwasów nukleinowych: kwasy deoksyrybonukleinowe (DNA) i rybonukleinowe (RNA).. Załóż konto.. Szkoła podstawowa klasy 1-3 .Plik Kartkówka Budowa i rola kwasów nukleinowych.pdf na koncie użytkownika socek2214 • folder sprawdziany biologia • Data dodania: 18 gru 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Komponentami kwasów nukleinowych są nukleozydy..

Nukleotydy - budowa i funkcja.

Załóż konto Zaloguj si ę. Zaloguj się.. Kartkówki .. FałszZgłoś błąd; W DNA tymina zawsze tworzy parę z cytozyną.. Kwasy nukleinowe zostały odkryte w jądrze komórkowym przez Miescher w 1869 roku 2.Budowę kwasów nukleinowych rozszyfrowali Watson i Crick w 1953r.. Cząsteczka DNA, czyli kwasu deoksyrybonukleinowego, jest zbudowana z dwóch nici, które są równo od siebie odległe i wspólnie spiralnie skręcone, dlatego przybiera kształt linii śrubowej, czyli helisy.Można ją porównać do sznurowej drabinki, której każdy szczebel buduje para nukleotydów nukleotydów.. Nukleotyd to najmniejsza jednostka budująca DNA.Budowa kwasów nukleinowych została poznana znacznie później, gdyż w 1953roku przez Watsona i Cricka.. Nukleotyd składa się z: .. są jednostkami budulcowymi kwasów nukleinowych, są nośnikami energii chemicznej w komórkach, są przenośnikami elektronów w wielu szlakach metabolicznych.BUDOWA I FUNKCJE KWASÓW NUKLEINOWYCH DNA-nośnik informacji genetycznej Kwas deoksyrybonukleinowy - wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych.. Dostęp dla zalogowanych; Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.. Zasada azotowa to związek organiczny posiadający skomplikowaną budowę cykliczną, zawierający w swoim składzie atomy azotu.. Funkcje kwasów nukleinowych.Łańcuchy cząsteczek kwasów nukleinowych zbudowane są z elementów zwanych nukleotydami, zawierających 3, wyżej już wymienione składniki - kwas fosforowy, cukier (pentozę) oraz purynową lub pirymidynową zasadę (ogólny wzór budowy cząsteczki na końcu pracy).Budowa DNA; Podstawową jednostką, monomerem budującym DNA są nukleotydy (połączone ze sobą wiązaniami), złożone z następujących elementów: 1.zasady azotowej (jednej z czterech rodzajów: adeniny i guaniny - pochodnych puryny oraz cytozyny i tyminy - pochodnych pirymidyny); 2.cukru pentozy, a dokładnie deoksyrybozy; 3.reszty kwasu fosforowego (fosforanu).Plik Kartkówka Budowa i rola kwasów nukleinowych.pdf na koncie użytkownika piotr0800 • folder Biologia • Data dodania: 14 cze 2013Budowa i funkcja kwasów nukleinowych.. Umiejętności C - uczeń: - charakteryzuje model budowy podwójnej helisy DNA, - rysuje schemat budowy nukleotydu, - określa funkcje poszczególnych .Lista pytań Biologia - Kwasy nukleinowe DNA i RNA (3) Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań /.. Komórka - podstawowa jednostka życia 1..Komentarze

Brak komentarzy.