Napisz opowiadanie na podstawie mitu lub przypowieści
Przed przystąpieniem do pracy zapoznajcie się ze wskazówkami w załączniku oraz w podręczniku s. 269.. Jak się nauczyć szybko polskiej gramatyki?. Prace proszę napisać na komputerze i wysłać na mój adres [email protected] do piątku 15.05.2020r.Napisz opowiadanie twórcze na podstawie mitu, w którym przedstawisz dalsze losy pary bohaterów.. Byłoby dobrze, żeby opowiadanie miało chwytliwy tytuł.Temat lekcji: Jak napisać twórcze opowiadanie na podstawie przypowieści?. Bez względu na to, jaki rodzaj opowiadania chcesz napisać, musisz pamiętać o tym, aby tekst był trójdzielny.. ( Mitu o Dedalu i Ikarze już nie wybierasz, bo opowiadanie na jego temat analizowaliśmy na lekcji).. Mieszkali w niewielkim miasteczku i prowadzili mały sklepik.JAK NAPISAĆ OPOWIADANIE TWÓRCZE?. Czytamy na niebieskim tle i wpisujemy do zeszytu: 2.. Pamiętaj o budowie opowiadania oraz o limicie słów (minimum 100).. na podstawie mitu lub przypowieści przedstawia przygody bohaterów znanych z mitologii lub Biblii, na przykład przeniesionych w czasy współczesne.. Opowiadanie napisz w zeszycie i wyślij zdjęcie do sprawdzenia do poniedziałku do godz.18.00.. Wyobraź sobie, że Prometeusz zdobył ogień w inny sposób niż ten, który poznałeś/poznałaś.. Przykładowa praca - s. 270.. 79% Losy Małego Księcia - opowiadanie odtwórcze; 74% Opowiadanie - czym jest opowiadanie, struktura, jak napisać, analiza przykładowych opowiadań.Opowiadanie odtwórcze na podstawie lektury, filmu itp. Odtworzenie przebiegu zdarzeń..

(Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści).

Jak napisać opowiadanie: - przeczytaj utwór, na podstawie którego masz napisać opowiadanie,11.-12.05.2020 r. 6ai Temat - Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?. Powinno być napisane w sposób ciekawy, obrazowy, tak żeby zaintrygować czytelnika, przy czym sens oryginału nie może zostać zafałszowany.Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: Napiszecie opowiadanie o Prometeuszu?. Przeczytajcie informacje „Przydatne słowa" oraz „Jak napisać opowiadanie na podstawie mitu lub przypowieści?". Wszystkie wzięłam pod uwagę przy tworzeniu szczegółowych kryteriów, które ułatwią Wam pracę.. 3.Ważne: na wykonanie testu masz czas do godz. 15.00, ponieważ muszę sprawdzić i wprowadzić wyniki na platformę.. 1.Zapisz temat do zeszytu.. xD 2020-07-10 09:10:35; Opisz słowo „słowo" 2020-06-25 17:15:59 Jak po polsku powiedzić, że na .Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?. Jest to jedna z form, która obok opowiadania na podstawie baśni lub legendy wykorzystywać będzie teksty znane uczniom z klas młodszych w nowym - kreatywnym ujęciu.Na podstawie wybranej przypowieści biblijnej ułóż opowiadanie osadzone we współczesnych realiach Studia w wielkim mieście - na podstawie przypowieści o synu marnotrawnym..

Temat: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści - ćwiczenia.

- podręcznik str. 269.TEMAT: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści " O Dedalu i Ikarze inaczej" -Napisz ćwiczenie 1 str, 271 -Ułóż dialog z Prometeuszem w czasach współczesnych.Opowiadanie tw.. Państwo Kowalscy mieli dwóch synów.. Poniższa prezentacja służy przypomnieniu, co to jest opowiadanie.Napisz opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści Temat: Co by było gdyby Demeter nie znalazła swojej córki .. Pomocy pomóżcie to dla mnie ważne W kilku zdaniach wyraź swoją opinię na temat opowiadania.. Opisz krótko, jak się zachowywali.. a) Przeczytaj mit lub przypowieść biblijną, na podstawie której chcesz napisać swoje opowiadanie;Szóstoklasiści już niebawem stworzą kolejną formę wypowiedzi pisemnej - opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści.. Są one Wam znane również z innych źródeł, chociażby z lekcji historii czy religii.. Zapoznaj się z przydatnym słownictwem oraz z informacjami mówiącymi o tym, jak należy napisać opowiadanie na podstawie mitu lub przypowieści - podręcznik strona 269. .. Możesz określić warunki przechowywania .Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści przedstawia przygody bohaterów znanych z mitologii lub z Biblii, np. przeniesionych w czasy współczesne..

2.Podaj dwie cechy mitu i przypowieści.

Jest podobne do streszczenia.. Temat 1.. Porzucił żonę i syna, wyruszył na wojnę, obiecując jak najszybciej wrócić, lecz wojna trwała i trwała.Temat: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści.22.04 - 24.04.20 współczesne JAK ZREDAGOWAĆ OPOWIADANIE TWÓRZE?. 4.Przypomnij sobie z klasy V „Mit o Syzyfie" lub „Mit o Demeter i Persefonie".Twoim zadaniem jest napisać opowiadanie twórcze na podstawie poznanego mitu lub przypowieści.. W każdym numerze omawiamy inną formę wypowiedzi wymaganą do egzaminu gimnazjalisty lub sprawdzianu ósmoklasisty.78% Daniel Defoe "Robinson Crusoe" - opowiadanie odtwórcze.. Zapoznaj się z treścią i konstrukcją wzorcowego opowiadania twórczego (Opowiadanie twórcze).. Uwzględnia cechy charakterystyczne gatunku, do którego się odnosiczy przypowieści zamieszczonej w podręczniku na stronie 269./ przepisz ją do zeszytu.. Wymyśl inne (nowe) wersje znanych mitów.. Opowiadanie Jest to forma wypowiedzi, którą zna każdy.. Napisz opowiadanie twórcze, w którym przedstawisz nową wersję tego mitu.Jak napisać opowiadanie, czyli opowiadanie i jego rodzaje.. MIT: PRZYPOWIEŚĆ: 3.Zapoznaj się ze wzorem opowiadania twórczego na podstawie mitu ze strony 270 w podręczniku.. Zastanów sie, czy chcesz przedstawit inna wersje wydarzeó, w których brali udzial bohaterowie, czy teŽ wymyšlié dalsze losy tych postaci..

Przeanalizuj informacje o komponowaniu opowiadania na podstawie mitu lub przypowieści.

Wojna spadając na niego nagle pokrzyżowała mu wszelkie plany związane z rodzina.. Pracę należy napisać na komputerze w dostępnym edytorze tekstu .Jak napisa¿ opowiadanie na podstawie mitu lub przypowiešci?. Na początku proponuję Wam obejrzeć film na kanale pt. ,,Jak napisaćPo dwóch ostatnich lekcjach jesteście już gotowi, aby zmierzyć się z zadaniem napisania opowiadania twórczego na podstawie mitu lub przypowieści.. Zawiera zdarzenia w porządku chronologicznym, te same motywy bohaterów i imiona.. 3.opowiadanie na podstawie przypowieści powinno, podobnie jak ona, zawierać przesłanie, natomiast opowiadanie w oparciu o mit powinno posiadać ponadczasowy charakter i szybką akcję.. Odyseusz myślał, że to będzie cudowny czas, lecz się mylił.. Jeśli możesz opowiadanie napisz na komputerze i prześlij na moją pocztę na piątek.Moi Drodzy, Waszym zadaniem jest napisanie opowiadania twórczego na podstawie poznanego mitu lub przypowieści.. Opowiadanie odtwórcze.. Zapoznajcie się z przydatnymi słowami oraz zasadami pisania opowiadania na podstawie mitu lub przypowieści.na podstawie mitu lub przypowieści, które omawialiśmy ostatnio oraz w klasie V.. To znaczy, że powinien mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie.. 2020-08-22 17:59:14 Materiały do nauki dialektów j. polskiego 2020-08-02 20:24:46; Czy jesteś w stanie wypowiedzieć dowolne słowo bez akcentowania żadnej sylaby?. Co sądzisz o zachowaniu bohaterów.. Język polski, Lekcja 2, 15.05.2020 katalog- jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy - s. 216-217; - jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści - s. 269-271; - jak napisać charakterystykę - s. 35-37; - jak opisać przeżycia wewnętrzne - s. 70-72.. MoŽesz równieŽ przenieŠt historie w czasy wspólczesne.Temat: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści.. Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?-Cechy opowiadania juz znasz.. Pracę przesyłasz na piątek.. Przeczytajcie notatkę w podręczniku s. 269.. Dziękuję osobom, które przysłały mi samodzielnie opracowane kryteria sukcesu.. TEST JUŻ ODBYŁ SIĘ ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt