Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych zadania klasa 5 pdf
ZADANIA KLASA .zadania z matematyki, zadania matematyczne dla klasy 3 szkoły podstawowej, gry matematyczne dla szkoły podstawowej, testy dla klasy iii szkoły podstawowej, gry po szkole, testy z matematyki dla klasy 2 szkoły podstawowej, gry matematyczne dla klasy 5, gry matematyka, zadania matematyczne dla klasy 3, test z matematyki dla klasy 4, zadania matematyczne dla klasy 4 szkoły podstawowej .Praca klasowa - Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych - klasa V Subject: Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych Author: Małgorzata Giza Last modified by: Tomek G. Created Date: 3/25/2001 5:26:00 PM Other titles: Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych - kl_5 Category: MatematykaRozszerzanie i skracanie ułamków s. 17 Porównywanie ułamków zwykłych, ułamki na osi liczbowej s. 19 Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych s. 22 Mnożenie i dzielenie ułamków przez liczby naturalne s. 25 Ułamki dziesiętne s. 28 Zapis i odczytywanie ułamków dziesiętnych.. Ułamek zwykły, liczba mieszana - powtórzenie.. Title: Microsoft Word - pdf_U.amki zwyk.e - test z matematyki dla klasy V.doc .Mnożenie ułamków zwykłych - przykłady.. Zadanie 7Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materia .. Cena drugiego tomu stanowila 5 ceny pierwszego.. Zadanie 30.. Mnożenie po kawałku.Spis treści 3 SPIS TREŚCI Liczby naturalne s. 5 Odczytywanie i zapisywanie liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym s. 5 Porównywanie liczb, oś liczbowa s. 9 Szacowanie wyników s. 13 Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych s. 15 Mnożenie pamięciowe i pisemne s. 18 Dzielenie pamięciowe i pisemne s. 22 Kolejność wykonywania działań s. 27 Praca z kalkulatorem s. 30Umiejętność dzielenia ułamków zwykłych..

dzielenie ułamków zwykłych - pobierz w pdf .

C P .. Ułamki zwykłe -klasa V Nr zadania Odpowiedź Ilość punktów 1 A 1 2A 1 3 C 1 4B 1 5 B 1 6B 1 7 D 1 8B 1 9 D 1 10 B 1 11 C 1Zadanie 28.. Trójkąt równoboczny, równoramienny i różnoboczny.. Wybierz.. Zadanie 6 Pełne pudełko z zapałkami waży 10,76 g, a puste pudełko waży 5 g. Ile przeciętnie waży jedna zapałka, jeżeli w pudełku znajduje się 48 zapałek?. Uwaga!. Nr zadania Badana czynność Kategoria .. 7 Dzielenie ułamków.. Droga, prędkość, czas * SPRAWDZIANY / KLASÓWKI - KLASA V.. Liczby dziesiętne * TESTY, ZADANIA INTERAKTYWNE.. Zestaw A Strona 4 Klasa liczy 32 osoby, w tym 20 uczennic.. Figury, bryły.. ma odwrotność, nie ma odwrotności, 1, 0, 3, 2 .. Zadanie interaktywne.. Ile kosztuje kilogram tej kiełbasy?. Przykłady 1 4 1∙2 4∙2 2 8 2 ∙5 8 ∙5 10 40 10 ∶ 10 40 ∶ 10 1 4 3 7 3∙3 7∙3 9 21 9 ∙100 21 ∙100 900 2100 900 ∶ 30 2100 ∶ 30 30 70 Aby doda ć lub odj ąć ułamki zwykłe, to nale ży je sprowadzi ć do wspólnego mianownika.Sprawdź swoją wiedzę: Zadania tekstowe z dzieleniem ułamków zwykłych.. Liczby i działania Własności liczb naturalnych .Mnożenie i dzielenie ułamków: Test nr 1 .. Podczas mnożenie nie zwracamy uwagi na przecinek, dopiero po wykonaniu mnożenia, wpisujemy do liczby wynikowej przecinek.Aby ustalić miejsce wstawienia przecinka, liczymy ilość cyfr po przecinku w obu liczbach, ich suma jest miejscem, w którym wstawiamy przecinek, licząc .Zadania i ćwiczenia z matematyki - klasa 4..

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych.

Zadanie 31. nauczyciel prowadzący mgr inż. Marcin Torba 2.Mnożenie ułamków dziesiętnych wykonujemy pisemnie, dokładnie w ten sam sposób, jak mnożenie liczb naturalnych.. Przykład .dla uczniów klasy pi ątej z zakresu ułamków zwykłych.. k) stosuje ułamki w sytuacjach praktycznych.. Kartkówka (klasa IV) - Rozdzielność mnożenia.. Tabliczka mnożenia.. powiązane posty.. ZESTAW 1 ZESTAW 2 ZESTAW 3 ZESTAW 4 ZESTAW 5 ZESTAW 6 ZESTAW 7 ZESTAW 8 ZESTAW 9 ZESTAW 10 .. Ułamki zwykłe i dziesiętne: Ćwiczenia: Skracanie ułamków zwykłych Skracanie ułamków zwykłych - puzzle .. Mnożenie ułamków zwykłych Dzielenie ułamków zwykłych Ułamek z liczby Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłeKlasa 5 3.Temat : Dzielenie ułamków przez liczby naturalne.. ZESTAW 1 ZESTAW 2 ZESTAW 3 ZESTAW 4 ZESTAW 5 ZESTAW 6 ZESTAW 7 ZESTAW 8 ZESTAW 9 ZESTAW 10 .. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne s. 28Mnożenie ułamków Uczeń, .. mnoży i dzieli ułamki przez liczby całkowite oraz przez ułamki, i) oblicza wskazany ułamek danej liczby, j) znajduje liczbę na podstawie danego jej ułamka, ułamki zadania.. Materiał zawiera: - animacje wprowadzającą sposób obliczania ułamka danej liczby w kontekście realistycznym, - dwa ćwiczenia interaktywne na obliczanie ułamka danej liczby, - opis z ilustracją przedstawiający sposób obliczania ułamka danej liczby oraz odpowiednią regułąMateriały dydaktyczne do nauczania matematyki w klasie 5 szkoły podstawowej z serii Matematyka z kluczem Różne rodzaje zadań Zadania do każdego działu podręcznika3/ Matematyka - klasa Va Temat: Sprawdzian-mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych..

Dzielenie ułamków zwykłych: 2/5 ÷ 7/3.

Szalone Liczby to strona matematyczna, na której znajdziesz nie tylko wyjaśnienie zagadnień matematycznych, ale także ćwiczenia, sprawdziany i całą masę innych pomocy naukowych.. Dzielenie w zakresie 100.. Mnożenie ułamków jest przemienne i łączne.. Szukaj: Facebook.. Realizacja podstawy programowej .. o umiejętność wykazania podobieństw pomiędzy mnożeniem i dzieleniem ułamków zwykłych −wychowawczy .. zapisanie zadania domowego.. Przeczytaj uważnie każde polecenie, a następnie zapoznaj się z możliwymi odpowiedziami i zaznacz najbardziej prawdopodobną.. a) liczby 50 b) — liczby 12 liczby 24 Zadanie 29. z 0.0.. (Temat zgodny z podstawą programową).. W klasie jest 24 uczniów.działania pisemne dodawanie pisemne A dodaj, odejmij pisemnie A-O pomnóż, podziel pisemnie A-O tabliczka mnożenia- tabelki 4.działania pisemne z dom ZD1 -ZD14 Zad dom działania pisemne + zadania zadania z treścią - dział pis Działania pisemne - kolejność działań liczby liczby nat dod i odejm D liczby nat dod i odejm do pełnych 10 liczby … Czytaj dalej Karty pracyDzielenie ułamków zwykłych.. Jaka czeéé klasy stanowia uczennice?. Pierwszy tom ksiažki kosztowal 24 zl.. Ile kosztowaly Oba tomy razem?.

Dzielenie ułamków zwykłych: 3/5 ÷ 1/2.

Proste, odcinki, kąty.. - pamiętamy, że mianowniki ułamków muszą być różne od zera.Ćwiczenie nr 13, Dzielenie liczb całkowitych z resztą - ułamki Ćwiczenie nr 14, Porównywanie ułamków zwykłych - ćwiczenia Ćwiczenie nr 15, Dodawanie ułamków zwykłych i dziesiętnych - przykłady Ćwiczenie nr 16, Odejmowanie ułamków zwykłych - zadania - szkoła podstawowa Ćwiczenie nr 17, Odejmowanie ułamków zwykłych .Zadania i ćwiczenia z matematyki - klasa 6.. Aby pomnożyć liczbę naturalną przez ułamek (lub odwrotnie), mnożymy licznik ułamka przez tę liczbę, a mianownik zostawiamy bez zmian.. C P 8 Obliczanie ułamka danej liczby.. Liczby dziesiętne * SPRAWDZIANY / KLASÓWKI - KLASA VI.. Wykonaj odejmowanie ułamków sprowadzając je do wspólnego mianownika: 9 2 2 1 .Zadanie 5 Za 0,7 kg kiełbasy zapłacono 11,9 zł.. Powodzenia:) Tomasz D. GwiazdaRejestracja Zaloguj Inne zadanie .. D W K - 5 (4) P - 5 (4) R - 3 (2) D - 3 (2) W - 1 opracowała: Danuta Rucińska .. Zadania dla ucznia: 1/ O godz. 11.00 wykonujesz poniższy sprawdzian 2/ Wysyłasz wykonane zadania na [email protected] do godz. 13.00UŁAMKI ZWYKŁE - DODAWANIE, ODEJMOWANIE, MNOŻENIE, DZIELENIE - PRZYKŁADY 1) a)Zamień ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną (wyłącz całości): 1 całości 8 : 5 mianownik - 5 3 licznik .. Naszą misją jest zapewnienie bezpłatnej, światowej klasy edukacji dla wszystkich i wszędzie.W tym kanale znajdziesz pełny wykład - 100% lekcji - z Matematyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.. Oblicz.. Cel: Umiesz mnożyć i dzielić ułamki zwykłe oraz wykonać zadanie tekstowe na mnożenie i dzielenie ułamków.. W każdym zadaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź.. ułamków zwykłych w zadaniach problemowych.. Umiejętność porównywania ułamków zwykłych o różnych mianownikach.. Instrukcja.. Działania pisemne.. Oblicz i zapisz odpowiedź w możliwie skróconej postaci.Przykładowe zadania z dzielenia ułamków zwykłych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt