Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki w klasie 5
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz.. AUTOR PROGRAMU I PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Magdalena Nowak.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:-umiejętność szybkiego rozwiązywania zadań konkursowych1 Sprawozdanie za rok 2009/10 z zajęć pozalekcyjnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Niedzicy w ramach projektu Moja Szkoła Moje Okno na Świat Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla trzech grup uczniów po jednej godzinie zajęć tygodniowo.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie nauki matematyki w klasach IV-V.. 2009/2010 Zajęcia wyrównawcze odbywały się w I semestrze we wtorki (co drugi tydzień) na 8 godzinie lekcyjnej.. prowadzonych przez Beatę Zając.. w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. CELE OGÓLNE: eliminacja niepowodzeń szkolnych;rewalidacja indywidualna • pliki użytkownika magda.wer przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych.doc, Scnariusz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.doc SPRAWOZDANIE z prowadzonych zajęć wyrównawczych z matematyki w klasie III gimnazjum w I semestrze r. szk.. za okres od 04.01.2010r.. partiami zaliczał materiał klasy V, poprawił oceny niedostateczne, uczeń opanował wiadomości i umiejętności wymagane w stopniu minimalnym nie zna tabliatczki mnożenia i dzielenia, nie potrafi dzielić i mnożyć liczb naturalnych i ułamków dziesiętnik ych .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1..

Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI.

Ankieta ogólna badająca poziom wiedzy i preferencji uczestników zajęć w chwili rozpoczęcia projektu ( ex- ante).. Grupa liczy 10 osób z klasy IV i 10 osób z klasy V.. WSTĘP Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, którzy posiadają opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego.II.. do 30.06.2011r.Program zajęć przewidziany jest do realizacji w klasach IV - VI na 60 godzinach zajęć dodatkowych z matematyki (o charakterze wyrównawczym).. w wiadomościach i umiejętnościach z języka polskiego przewidzianych programem.Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy V.. Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2.. Zapisanych było siedmiu słabszych uczniów, wymagających .4 z realizacji zajęć zespołu wyrównawczego z języka polskiego kl. I V VI Ja też potrafię W przewidzianym sprawozdaniem cyklu zajęć wyrównawczych odbyłam 12 zajęć z uczniami klasy IV.. Immanuel Kant Grzegorz KoziołSprawozdanie ewaluacyjne z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas 1 i 3 prowadzonych w ramach projektu: „ W stronę sukcesu" za okres od 01 września 2010r.. Uczęszcza na te zajęcia 24 uczniów.W ramach projektu „Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość" w Gimnazjum w Zespole Szkół nr 3 w Płońsku w dniach od 16 stycznia do 14 marca 2012r..

Cele zajęć wyrównawczych z matematyki.

IV.2 Ankieta szczegółowa badająca poziom wiedzy uczestników zajęć wyrównawczych z matematyki.„Skoro dziecko z niepełnosprawnością nie uczy się w taki sposób, w jaki ty je uczysz, to czy nie możesz uczyć go w taki sposób, w jaki ono się uczy?". zostały przeprowadzone zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla uczniów klasy trzeciej.zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu „Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro" w okresie od września 2012 r. do czerwca 2013 r. „Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki.". Edukację polonistyczną prowadzi się na przemian z edukacją matematyczną.. Przeprowadziłam wstępną diagnozę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi wyznaczyć priorytety w pracy z grupą.SPRAWOZDANIE.. Informacje o realizacji zadania.. Realizacja ich nastąpiła w terminie od 9 września 2014 do 19 grudnia 2014.Ewaluacji dokonałam w oparciu o załączone do programu ankiety oraz na podstawie obserwacji uczniów na zajęciach i rozmów z nimi.. Zrealizowano 156/180 godzin.. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.. Program ten jest napisany z myślą o uczniach, dla których matematyka jest nauką trudną.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej odbywały się w I semestrze 2013/2014 roku raz w tygodniu- w czwartek..

Praca w grupach.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki.

2.Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III.

OPIS PROGRAMU: Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został przygotowany dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, jest on zgodny z programem nauczania języka angielskiego klasie V i uwzględnia realizację podstawowych treści programowych.nieobecności w szkole spowodowane chorobami.. do 14 stycznia 2011r.. w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. za okres od 04.01.2010r.. Koło matematyczne w klasach IV - VI szkoły podstawowej liczy 17 członków (ankietowanych 16), a w klasach I - III gimnazjum 18 (ankietowanych 15).Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Na podstawie programu „Matematyka z plusem" dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) dopuszczonego przez MEN do użytku szkolnego i wpisanego do wykazu programów (numer w wykazie: DKW- 4014-138/99) opracowała Grażyna KędziaProgram zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VII na rok szkolny 2017/2018 Opracowała: Beata Maślak WSTĘP W każdym zespole klasowym oprócz uczniów uzdolnionych matematycznie są uczniowie przeciętni i wreszcie tacy, którzy mają duże problemy z opanowaniem wiadomości matematycznych.. Zajęcia wyrównawcze z matematyki w szkole Podstawowej w Szczenurzy prowadzone były w dwóch grupach.. Jest przeznaczony dla uczniów spełniających warunki regulaminu rekrutacyjnego opracowanego przez SYNTEA S.A., a więc dla dzieci, których średnia ocen z matematyki nie przekroczyła 4,5.Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w klasach IV-VI: ortograffiti.. Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Edyta Kosińska.. Z PROWADZENIA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI.. Na zajęcia przewidziano 1 godzinę tygodniowo.. W zajęciach brało udział 8 uczniów klasy IIb: 5 chłopców i 3 dziewczynki.5.. Ewaluacja IV.1.. Program ten realizowany będzie w czasie zajęć dydaktycznych wyrównawczych w klasie pierwszej.. Tematyka prowadzonych zajęć i metody ich prowadzenia 1.Test diagnostyczny-omówienie problemowych zadań..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt