Przeczytaj tekst i wybierz poprawną odpowiedź the text is about
Daje NAJJJ ZA…Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wybierz wszystkie poprawne dokończenia zdań.. Zadanie 8.. Ta tablica wyników została wyłączona przez właściciela zasobu.. Zakreśl literę A,B albo C. B.has bought a new .Matura - arkusze maturalne pytania i odpowiedzi.. Angielski - podstawa, czyli matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym.. Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiednią odpowiedź?. świadczy o tym, że rozmówczyni wzbudziła w bo - .Przeczytaj tekst.. Język angielski, matura próbna 2020 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi.. Przeczytaj tekst.. Wykonano następujące doświadczenie: Balon potarto suchą gazetą, w wyniku czego gazeta naelektryzowała się dodatnioPrzeczytaj tekst.. Wzadaniach 8.1.-8.4. zpodanych odpowiedzi wybierz właściwą,zgodną z treścią tekstów.. MeinGramatyka Angielska Angielski matura Zestawy maturalne Zadanie 7.. Ciąg dalszy zadania 9. znajduje się na następnej stronie.. Zakreśl literę A, B albo C.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.Przeczytaj teksty 1-4 i odpowiedz na pytania.. Wybierz poprawną odpowiedź.. Wybierz poprawną odpowiedź.. Zwracaj uwagę na różne zagadnienia gramatyczne, np.: czasy, zaimki, spójniki, liczbę pojedynczą i mnogą.. A clever BWybierz poprawna odpowiedz ?.

Przeczytaj tekst i wybierz poprawną odpowiedź.

Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Przedmiot: Język angielski.. .Przeczytaj tekst.. Zdanie: Aż osłupiał Tadeusz na tyle nauki!. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B lub C. x MY BLOG by Lucy Langden People have different hobbies.. Zwykle każda luka dotyczy innego zagadnienia.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.. Język angielski - rozszerzenie [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] - to tutaj znajdziecie wszystko, co powinniście wiedzieć po egzaminie.. OdZakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Przeczytaj treść smsów.udziela dwóch odpowiedzi, z których jedna jest poprawna, a druga - błędna, np. niepoprawna odpowiedź a computer and encyclopaedia w zadaniu 13.2. podaje poprawną odpowiedź, ale uzupełnia ją elementami, które nie są zgodne z tekstem, Zakreśl literę A, B albo C.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. ANN'S DIARY Thursday We're having guests this weekend.Polecenie brzmi: Posłuchaj rozmowy, przeczytaj zdania i wybierz poprawną odpowiedź, a następnie napisz ją w zeszycie.. Z podanych możliwości odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Podkreślcie fragmenty zawierające poprawne odpowiedzi.. 2 Przeczytaj tekst, posłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź a,b lub c. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie (wg schematu 1a,2b,3c - nie przepisuj całych zdań)..

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.

Uwaga!. 2 Przejdź, do kolejnej zielonej zakładki- Reading text, znajdującej się poniżej.. 8.1.Przeczytaj teksty.. (0-4) Przeczytaj tekst.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Przeczytaj teksty.. Wybierz poprawną odpowiedź na każde pytanie (11.1.-11.4.).. Kliknij przycisk Udostępnij, aby ją upublicznić.. W zadaniach 8.1.-8.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Nachricht Von: Michael An: Mart ha Betreff: Hallo!. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz I Tadeusz, chociaż liczył lat blisko dwadzieście, .. To z nim zmagali się maturzyści trzeciego dnia egzaminów.. , w pytaniach 1-5 z podanych odpowiedzi wybierz .Ta tablica wyników jest obecnie prywatna.. polecamy także: • Opis matury z języka angielskiego • Testy z angielskiego na podstawie matury • Zadania maturalne z angielskiego ze wskazówkami.Zadanie 8.. Zaznacz literę A, B lub C.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Popatrz na obrazki obok testu, przeczytaj pytania, wybierz poprawną odpowiedź, a następnie napisz ją w zeszycie.Matura 2017.. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.. Nie przepisuj całych zdań!.

Wybierz poprawną odpowiedź.

Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.. (0-3) Wyjaśnienie: 1) about 2)would buy 3)as soon as 4)register .Przeczytaj tekst.. 4 Przeczytaj tekst zatytułowany: „Humans of the sea".. Zakreśl literę A, B, C lub D.. Przeczytaj teksty.. Wybierz poprawna odpowiedz 1.. (5 pkt) Przeczytaj poniższy tekst.. Za każdąRead More…Trwa matura 2016.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Maggie needs to go toZadania zamknięte - zaznaczanie poprawnych odpowiedzi i pomyłek .. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. I z nami sprawdzicieJak na karcie odpowiedzi zaznaczyć poprawną odpowiedź oraz pomyłkę w zadaniach .. Więcej zadań sprawdzających środków językowych znajdziesz na stronach Przeczytaj poniższy tekst.ODPOWIEDZI: 7.1 D, 7.2 A, 7.3 E.. Wybierz poprawną odpowiedź..Komentarze

Brak komentarzy.