Rozprawka na temat kto ma racje kreon czy antygona
Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa.. W dramacie stronami, które zacięcie bronią swych racji, będąc przekonanymi o słuszności tego .. Konflikt tragiczny w „Antygonie" ma inny charakter niż w drugim dziele Sofoklesa - „Królu Edypie".. Wydając swoje rozporządzenie nie miał złej woli, chciał jedynie ukarać Polinejkesa, który w jego oczach był zdrajcą.. - rozprawka.. Zebraliśmy się tutaj, aby ustalić , kto posiada większą rację - Kreon, czy Antygona?. Rozprawka: Antygona Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., Kto miał rację Antygona, czy Kreon?. 82% Czy Antygona postąpiła słusznie sprzeciwiając się rozkazowi króla - rozprawka.. rozprawka argumenty kto miał rację antygona czy kreon prosze napiszczie dam naj„Antygona" Sofoklesa jest.Antygona i Kreon ponoszą klęskę.. Motyw winy i kary na podstawie lektur: „Antygona" Sofoklesa, „Zbrodnia i kara" Dostojewskiego, „Weronika postanawia umrzeć" Coelho i „Proces" Kafki.. 76% "Antygona" rozprawka - kto miał rację Antygona czy Kreon.82% Czy Antygona postąpiła słusznie sprzeciwiając się rozkazowi króla - rozprawka.. To na pewno istotny argument, świadczący o słuszności wyboru bohaterki.Warto zwrócić uwagę na to, że Kreon także ma w dramacie swoje racje.. Sofokles twórca Antygony w swoim dziele przedstawił konflikt dwóch stron: praw boskich z prawami ustanowionymi przez ludzi..

kto miał racje kreon czy antygona?.

84% Rozprawka - Antygona; 85% Rozprawka - Antygona - Twoja ocena decyzji Antygony o pogrzebaniu zwłok brataW pełni zgadzam się z tezą zawartą w temacie.Ich racje są sprzeczne, dlatego prowadzą do tragicznego konfliktu.. W argumentacji odnieś się do podanego fragmentu Iliady,.Kreon czy Antygona?-kto ma racje?Przydatność 65% Kto ma Racje Kreon czy Antygona.. Proszę wysokiego sądu !. Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.. podaj 2 cechy wyglądu oraz napisz swoją opinię na temat przysz.. Konflikt ten zaistniał, gdyż Kreon wydał zakaz grzebania zwłok brata Antygony, Polinejka, który wraz z obcym wojskiem napadł na Teby, aby odebrać władzę swemu bratu Eteoklesowi.Kto ma Racje Kreon czy Antygona.. Kto ma rację - Kreon czy Antygona.. Kreon i Antygona to bohaterowie dramatu Sofoklesa.. Chciał, aby ludzie szanowali go jako nowo obranego władcę, by nie posądzali go o pobłażliwe traktowanie członków swojej rodziny.Myślał również o przyszłości bo kto chciałby żeby jego zwłoki były rozszarpane przez dzikie zwierzęta- budziło to respekt, a ten kto wiedział że spotka go taki los przemyśli czy warto być zdrajcom.. 2,857 wizyt.. Kto ma rację - Kreon czy Antygona.. Pora jednoznacznie wypunktować racje każdej ze stron i błędy, które popełniły.Rozprawa: Antygona czy Kreon?.

Podobne tematy .Racje miał Kreon, czy Antygona?

Każde z tych dwóch bohaterów na swój sposób ma swoje racje.. Porusza problemy władzy, konfliktu między prawami niepisanymi a prawem, konfliktu między dobrem ogółu a dobrem jednostki.Rozprawka Antygona.. Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.. Konflikt ten dotyczy pochówku zwłok Polinika.. Na początku król ogłosił swoje postanowienie, jako ostateczne, gdyż obawiał się narazić swój autorytet, jednak potem ustąpił i uznał rację Antygony.. odpowiedzieć na Twoje zadanie.. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są tylko głupie odpowiedzi.. Postaram się ten problem rozstrzygnąć w swojej rozprawce.Kto miał rację - Kreon czy Antygona?. który wraz z obcym wojskiem napadł na Teby, aby odebrać władzę swemu bratu Eteoklesowi.. .„Antygona" Sofoklesa stawia nas przed trudnym rozstrzygnięciem pytania „Kto ma rację?- Antygona czy Kreon?.

Kto w tej sprawie ma racje?

Rozprawka .Mógłby mi ktoś napisać rozprawkę o hipotezie "Kto miał racje, Kreon czy Antygona?". Kreon czy Antygona?. odpowiedź na zadane w temacie pytanie nasuwa się sama.. Autor w swoim dziele przedstawił konflikt dwóch stron: praw boskich z prawami państwowymi.. Wysoki sądzie Kreon miał w swoim działaniu same dobre intencje.. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.Od dawna nurtował mnie problem Kto ma rację Kreon bezduszny władca Czy może Antygona wrażliwa córka i siostrzenica królewska W mojej pracy postaram się.. Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie - są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada ojczyzny najgorszą zbrodnią.Zadanie: rozprawka na temat czy antygona miała rację, podejmujac decyzje o pogrzebaniu zwłok brata Rozwiązanie: konflikt tragiczny, z jakim mamy do czynienia w antygonie , dotyczy antygony i kreona budziWywiad z Kreonem na temat jego działań jako władcy - Sofokles „Antygona".. Myślał o kraju.. Bunt jest językiem niewysłuchanych.Czy zgadzasz się z opinią?. Rozprawka: Antygona Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., „Kto miał rację Antygona, czy Kreon?". W tym utworze główna bohaterka i król Kreon prowadzą spór ponieważ Antygona pochowała swojego brata, ale król stanowczo tego zabronił gdyż był on zdrajcą.rozprawka argumenty kto miał rację antygona czy kreon..

Potrzebuje na jutro rozprawkę na jeden z tematów: 1.

Uważam,.Kto ma rację - Kreon czy Antygona?. 85% Czy Twoim zdaniem kompromis między Antygoną a Kreonem był możliwy?. Dlatego też chciałbym przedstawić moje zarzuty wobec władcy Koryntu i wziąć w obronę osobę Antygony !W tragedii Sofoklesa „Antygonie" widzimy starcie dwóch charakterów: Kreona, władcy Teb , który wydaje zakaz pogrzebania Polinijkesa, oraz Antygony którałamie zakaz i pochowuje ciało brata.. To Antygona zwyciężyła ten .Kto ma rację Kreon czy Antygona rozprawka Podobne tematy.. Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie - są one dla niego rzeczą .rozprawka argumenty.Swiat fizyki ma ktos sprawdzian niektore własciwosci fizyczne cia.. napiszcie prosze na jutro musze oddać a musze sie uczyć na sprawdzian z maty i kartkówke z geografi ta rozprawka jest bardzo wazna PROSZE90% Czy Antygona miała rację sprzeciwiając się Kreonowi - rozprawka.. Kto z nich ma rację ?. Muszę napisać rozprawkę na temat : "Mój los - współkochać, nie nienawidzić" - tragiczny los Antygony jako częsty motyw w .Wyrok na Antygonę i jej śmierć pociągnęły za sobą dwa samobójstwa bliskich Kreona - Ajmon kochał Antygonę i przebił się sztyletem u jej stóp, a Eurydyka nie mogła żyć po stracie syna.. Zarówno Kreon jak i Antygona nie zamierza ustąpić drugiej stronie.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: rozprawka argumenty kto miał rację antygona czy kreon napiszczie.. Antygona, wybrała zgodnie ze swoim sumieniem prawo boskie i poniosła za to śmierć.Przydatność 65% "Antygona" rozprawka - kto miał rację Antygona czy Kreon.. - rozprawka; 85% Rozprawka - Antygona - Twoja ocena decyzji Antygony o pogrzebaniu zwłok brataAntygona drażni władcę okazywaniem swojej królewskiej dumy, buty .Antygona rozprawka - kto miał rację Antygona czy Kreon?. Obaj przeciwnicy zginęli w walce, a Kreon kazał z honorami pogrzebać zwłoki, Eteoklesa, zaś ciało Polinejka pozostawić ptakom na pożarcie.. Uzasadnij 2. ,,Buntuje sie więc jestem'' Czy zgadzasz się iż parafraza myśli Korfezjusza może sie stać dewizą dorastającej młodzieży?Następnym argumentem dowodzącym słuszności czynu bohaterki jest uznanie przez Kreona swojej winy.. Napisz rozprawkę na temat;NARCYZ czy tylko symbol bezkrytycznego zaparzenia w siebie.. Moim zdaniem to on miał racjęRozprawka: Antygona Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., „Kto miał rację Antygona, czy Kreon?". Racje miał Kreon, czy Antygona?. Darmowe rozwiązanie pracy domowej, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum studia.. Pamiętaj - nie ma głupich pytań są .76% "Antygona" rozprawka - kto miał rację Antygona czy Kreon.. Król Edyp - bohater dobry czy zły?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt