Przeczytaj tekst i wybierz poprawną odpowiedź cereal cafes
(0-3) Przeczytaj tekst.. Wykonaj zadanie 3 ze str. 81 w zeszycie cwiczen.. Przeczytaj tekst.. Bo gdy w sercu kwitną róże, droga wcale się .Przeczytaj tekst.. OdPrzeczytaj tekst.. 1.Wykonaj zadanie 2(naucz sie liczb od 11do20) ,zadanie 3(przeczytaj tekst i wybrać poprawną osobę) , 4 zadanie (napisz w co jestes ubrany) - w podręczniku ze strony 61.. (Punkty 0-4) Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. 3) Przetłumacz wybrany tekst na .Przeczytaj tekst.. 1W zadaniach 1-6, przeczytaj zdania.. Śmiał się, śpiewał: „W tym przyjemność, że święto jest wciąż przede mną.. Zaznacz zjawisko atmosferyczne,którego dotyczy opis.. 1) Wykonaj ćw.10 str.35.. 4) Wykonaj ćw.3 str.22.. (epitet).8 Przeczytaj tekst.. C Zadanie 11.. W każdą lukę (8.1. wpisz literę, którą oznaczone jest bbrakujące zdanie.. usłyszysz dwukrotnie.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. (0-4) Przeczytaj tekst.. Dopasuj pytania do potraw.. Zaznacz, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy fałszywe (F).. Zakreśl literę a, b, c lub d. a look down on b go off c fall out with d see toudzielanie odpowiedzi na pytania szczegółowe.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania..

Wybierz poprawną odpowiedź.

Lecz osiołek z drogi zboczył, piął się wciąż po stromym zboczu.. Wybierz poprawne odpowiedzi do poniższych pytań.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Mówiono mu: „Idźże prosto, nie unikaj dróg i mostów!. 2012-04-10 19:15:58Zadanie 8 Przeczytaj tekst.. Musisz szybko iść do celu, by się cieszyć i weselić.".. Dwa zdania podane zostały dodatkowo i nie pasują do tekstu.. Dobierz brakujące zdania (A-F), tak aby otrzymać logiczny i spony tekst.. 3) Wykonaj ćw.. Mein Vater und ich hatten viel Spaß im Konzert.Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiednią odpowiedź?. brakującymi czasownikami.. Zaznacz literę A, B lub C. BAN .Przeczytaj tekst.. (max: 20 pkt) KARTA ODPOWIEDZI.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C. Nachricht Von: Michael An: Mart ha Betreff: Hallo!. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. 3 Uzupełnij tekst słowami z˝ramki.. 2014-01-26 19:30:48; Angielski - Przeczytaj tekst i wybierz odpowiednią odpowiedź?. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi!. ( odpowiedzi rowniez wyslac na e-mail).. Następnie odpowiedz na podkreślone pytanie pod tekstem wybierając poprawną odpowiedź w kratce.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. Angielski - podstawa, czyli matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym..

Zatem w części pierwszej poprawna odpowiedź to A.

Podkreślcie fragmenty zawierające poprawne odpowiedzi.. Popatrz na obrazki.. 2) Wykonaj ćw.11 str.35.. Przeczytaj uważnie tekst i zaznacz znakiem X w poniższej tabelce zdania, które są zgodne z informacjami (Vrai) a które nie (Faux).. Język angielski - rozszerzenie [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] - to tutaj znajdziecie wszystko, co powinniście wiedzieć po egzaminie.. W każdą lukę wstaw jeden brakujący wyraz.. Temat: Typical English dishes - Typowe angielskie potrawy.. , w pytaniach 1-5 z podanych odpowiedzi wybierz .Zad 3.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.Zadanie: zadanie 9 przeczytaj tekst wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 9 1 9 5 zakreśl literę a, b lub c Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.Przeczytaj tekst, a następnie zaznacz pawda lub fałsz.. I z nami sprawdziciePoprawna odpowiedź AD Wyjaśnienie Aby poprawnie rozwiązać to zadanie, niezbędna jest znajomość środków poetyckich, takich jak: epitet i porównanie.. Wybierz poprawną odpowiedź.. Z analizy wyrażenia gród światowładny wynika, że składa się ono z rzeczownika i jego określenia.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.. To z nim zmagali się maturzyści trzeciego dnia egzaminów..

Przeczytaj 3 teksty dotyczące potraw.

Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 8.1.-8.5., wybierając spośród słów podanych w ramce.. Wybierz poprawną odpowiedź.. Wpisz odpowiednią literę (A-G) w miejsce obok numeru luki.. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 pkt.. Zakreśl literę A, B lub C.. 1.1 Wybierz poprawne odpowiedzi.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 2 punkty..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt