Zinterpretuj niestatek
Jest to wyliczenie rzeczy, które staną się „prędzej" niż któraś z kobiet będzie stateczna.. Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem, Włos złotem, perłą ząb, płeć [cera] mlekiem zsiadłem, Usta koralem, purpurą jagody [policzki]-Póki mi, panno, dotrzymujesz zgody.. "Niestatek", str. 157.. Tytuł utworu - „Niestatek"- dotyczy niestałości białogłów, o których mowa w wierszu.. Wiersz ten pochodzi ze zbioru Lutnia, z księgi pierwszej.. Sytuacje, o których mówi podmiot liryczny, są niemożliwe, wręcz abstrakcyjne.Synonimy słowa „niedostatek" z podziałem na grupy znaczeniowe .. (tekst) -Zinterpretuj wiersz Władysława Broniewskiego pt."Zagłębie Dąbrowskie", zwracając uwagę na nastrój i zjawiska społeczne przedstawione w utworze..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt