Podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej w klasie 1
Struktura organizacyjna.. Rodzice twierdzą, że pedagodzy zadają o wiele więcej materiału aniżeli podczas nauki w trybie stacjonarnym - To nieprawda, że dużo zadajemy.Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za I półrocze roku szkolnego 2013/2014 Ranking klas - na podstawie średniej ocen klasy za I półrocze: SZKOŁA PODSTAWOWA: I miejsce - klasa IV - średnia ocen: 4,1 II miejsce - klasa V - średnia ocen: 3,95 III miejsce - klasa VI - średnia ocen:3,51 Ranking klas - na podstawie średniej ocen klasy za I półrocze: GIMNAZJUM: I .Plik Sprawozdanie z I półrocza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc na koncie użytkownika Dorotea098 • Data dodania: 15 kwi 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Rodzaj sytuacji Przeprowadzone w klasie ankiety, badania, konsultacje dotyczące sytuacji wychowawczej Opis Rodzaj sytuacji Realizacja tematyki wynikającej z Planu Pracy Wychowawczej szkoły .. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Uczęszczało na nie 8 uczniów - 4 chłopców i 4 dziewczynki z klasy III a. Uczęszczało na nie 8 uczniów - 4 chłopców i 4 dziewczynki z klasy III a.Powitanie rodziców przez nauczyciela- wychowawcę..

3.1 Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej im.

), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .Podsumowanie pracy wychowawczo - opiekuńczej.. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. i klasy na godzinach wychowawczych Opis Uczniowie, którzy odnieśli sukcesy w konkursach.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ ZA I PÓŁROCZE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 GRUPA II- 3 LATKI We wrześniu grupa liczyła 30 dzieci..

Zestawienie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-III Wykres 2.

E. Dembowskiego .. Grupa Jeżyków prowadzona jest przez Nauczycielki: Martynę Jenny-Radziejewską .Padam ze zmęczenia, bo pracy jest dużo więcej niż zawsze.. W ciągu semestru 3 dzieci zrezygnowało z uczęszczania do naszej grupy.. Zewnętrzne badanie kompetencji uczniów klas I - Test na wejściu klas I. Wyrabianie odpowiedzialności za zadania klasowe Wykład, pogadanka Wychowawca Październik 8.. Tabela nr 81 Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków „Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa „Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W KLASACH 0 - III.. Grupa Jeże - półrocze 2018/2019.. Do szkoły uczęszcza 229 uczniów: z obwodu naszej szkoły - 166, z innych .zajęć logopedycznych, dydaktyczno - wyrównawczych.. Struktura organizacyjna.. w Zielonej Górze .. POMIAR DYDAKTYCZNY SZKOŁY.. Realizacja zadań wychowawczo - opiekuńczych: W roku szkolnym 2010/11 zespół wychowawczy pracował w składzie:Wykres 1.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie odbywały się w I semestrze 2013/2014 roku 1 raz w tygodniu - w środę.. Kształtowanie umiejętności oceny i wyciągania wniosków Pogadanka, dyskusja Wychowawca Czerwiec 37.. Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw..

Wszystkich świętych - symbol ... Podsumowanie pracy wychowawczej.

Co ważne, w ocenie efektów półrocznej pracy należy również uwzględnić stopień realizacji zadań wynikających z priorytetów MEN.. Omówienie wyników nauczania w klasie: a. pozycja klasy w szkole (średnia ocena klasy na tle średniej oceny szkoły), b. przedstawienie nazwisk uczniów z najlepszą średnią ocen w klasie na tle najlepszej oceny w szkole, c. wnioski dotyczące podniesienia wyników nauczania.. Szkoia Podstawowa w Strzyzowicach w roku szkolnym 2006/2007 liczyla 12 oddzialow.. Zestawienie osiągnięć uczniów klas I po szkole podstawowej - analiza przyrostu wiedzy (wynik egzaminu .Praca wychowawcza i opiekuńcza prowadzona przeze mnie w klasie I ma na celu ukształtowanie takich postaw i umiejętności, aby uczeń mógł: aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy rodziny, klasy i szkoły, lepiej rozumieć świat swoich bliskich, okazywać im miłość, szacunek i akceptację, .. Cotygodniowe podsumowanie życia klasy.. w roku szkolnym 2007/2008.. Uczylo si w niej 234 uczniow: 112 chtopcow i 122 dziewczynki.SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach w roku szkolnym 2008/2009 liczy 12 oddziałów.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0..

Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.dydaktyczno - wychowawczej .

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.Plik Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docx na koncie użytkownika barabell • folder sprawozdania,podsumowania • Data dodania: 21 cze 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.WNIOSKI DO PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Działalność wychowawczo-edukacyjna Mając na uwadze prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, na terenie szkoły podejmowane są różnorodne działania wychowawczo-edukacyjne.. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową1 Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekunczej SzkoJy Podstawowej w Strzyzowicach Rok szkolny 2006/2007 I.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Zasady bezpiecznego wypoczynku.Nowe przepisy obowiązujące od początku roku szkolnego 2017/2018 wprowadziły tak wiele zmian, że tegoroczne podsumowanie półrocza może wymagać więcej pracy niż zwykle.. za I semestr roku szkolnego 2010/2011.. Poznanie topografii przedszkola.. 4 .Plan pracy wychowawczej Klasy 1-4 Technikum Handlowe Opracowanie Edyta Wojda-Kielak Cele ogólne: − Wzajemne poznanie się, integracja zespołu klasowego, wzmocnienie więzi emocjonalnych w klasie; − Przygotowanie do życia w społeczności lokalnej; − Nabycie lepszych umiejętności uczenia się, samopoznanie w celu wzmocnienia wiary wPodsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie Sówki w I półroczu w roku szkolnym 2018/2019 r. (więcej…) Sprawozdania dydaktyczne.. w I Liceum Ogólnokształcącym im.. Wykaz uczniów klas I biorących udział w kołach zainteresowań 0 20 40 60 Liczba uczniów uczęszczających 80 100 120 140 Klasy I Klasy II Klasy III Liczba uczniów ogółem na zjęcia dydaktyczno-wychowawcze Liczba uczniów uczęszczających nasprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. Publicznego Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu .. Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Opracować na podstawie literatury oraz z pomocą logopedy z PPP-P w Olsztynie zestawu metod, form oraz zabaw i ćwiczeń stymulujących rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym, które będą stanowiły podstawę do planowania i podejmowania przemyślanych,Moje miejsce i rola w klasie.. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach w roku szkolnym 2008/2009 I.. W ramach działalności wychowawczo-edukacyjnej szkoła podejmuje następujące zadania:PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ WRZESIEŃ Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Integrowanie się z grupą rówieśniczą.. SPIS TREŚCI..Komentarze

Brak komentarzy.