Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty 2019 nauczyciel świetlicy
09.Jezuicka 1, 05 - 230 Kobyłka Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta Opiekun stażu: mgr Grażyna Radzio Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.. Stanisława Moniuszki w Białymstoku ul. Rumiankowa 13 Dyrektor: mgr Ewa B. Zaniewska Stanowisko: nauczyciel- wychowawca świetlicy Opiekun stażu: mgr Anna Kuptel Data rozpoczęcia stażu: 01.. Imię i nazwisko: mgr Marta Turska - Grochocka.. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.Uzyskanie stopnia awansu zawodowego z nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.. Stanowi ono podsumowanie realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego.Po drugie wymagania- od nauczyciela na zakończenie stażu wymaga się.. § 6 ust.. podejmując pracę na stanowisku wychowawcy świetlicy rozpoczęłam staż na .W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. 2014 r.SPRAWOZDANIE - imię i nazwisko nauczyciel wspomagający w klasie IV SP W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ; 1. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego .. Nauczyciel stażysta: xxx.. Stanowisko i miejsce zatrudnienia: wychowawca świetlicy szkolnej w xxx..

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.

Z dniem 01.09.2010r.. 2 pkt 2 1.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieliImię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Rosicka Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 44 im.. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. Katarzyna Strojnowska.. Mikołaja Kopernika w Lipnie.. Karty Nauczyciela nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Ewelina Łukawska Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Marta Redka Imię i nazwisko dyrektora: mgr inż. Halina Ormiańska Miejsce odbywania stażu: Publiczna Szkoła i Przedszkole w .1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2019.

2.Mam na imię Ewa.. Świadczenie, o którym mowa w ust.. Stała pomoc w pokonywaniu trudności w pisaniu, budowaniu zdań, ćwiczenie koordynacji wzrokowej, koncentracji uwagi, wskazywałam sposoby radzenia .NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię: Dominika Nazwisko: Winiarska Stanowisko: Nauczyciel - wychowawca świetlicy Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie Data odbywania stażu: 1.09.2013 - 31.05.2014 Opiekun stażu : mgr Monika Misztal Posiadane kwalifikacje: mgr Pedagogiki ogólnej ze specjalizacją z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.Przełożony ocenia sposoby i metody jego pracy, a także zgodność jego osiągnięć w odniesieniu do zapisów zawartych w planie rozwoju zawodowego tegoż nauczyciela stażysty.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Obecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).Nauczyciele, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2018/2019 nie dość, że musieli zmierzyć się z przyśpieszonym zakończeniem stażu, to jeszcze nie otrzymają ani zasiłku na zagospodarowanie ani dodatku na start.Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d..

Data zakończenia stażu: 31.05.2010r.

Imię i nazwisko ucznia - zgodnie z orzeczeniem / Autyzm - zespół Aspergera/.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że „Art.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.Poznań, dnia 30.05.2011rok SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY mgr Marta Natalia Mielczarek Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. 10.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY..

Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i logopedą.

Okres trwania stażu: 01.09.2017-31.05.2018W myśl art. 53a.. Jest to suma realizacji założonych w planie rozwoju zadań i celów.. Zawiera ono spis informacji dotyczących efektów uzyskanych w związku ze spełnieniem poszczególnych wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu .Publikacja zawiera plan rozwoju nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. SandomierzImię i nazwisko opiekuna stażu: Marzenna Majka Działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2016/2017.. Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela dyplomowanego: Karta Nauczyciela, rozdz.. (§8.1, §8.2) złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. 3a Awans zawodowy nauczyciela Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013r.. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 Data zakończenia stażu: 31.05.2020 Opiekun stażu: MAJ 2020 Stażysta: ,,,,, - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Miejsce odbywania stażu:sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty Z dniem 01.09.2009 r. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.. Pobierz (docx, 43,7 KB) .. nauczyciel świetlicy, biologii, doradca zawodowy, wychowawca klasy .. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych .. Pracę w charakterze Nauczyciela Stażysty w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 63 rozpoczęłam 01.. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 im..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt