Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji następnie wykonaj polecenia imperium aleksandra wielkiego
a) Wpisz nazwy państw sąsiadujących z Polską.. Potwierdzało to pozycję Oktawiana jako najważniejszej osoby w państwie i .Znajdowała się ona w Portyku Oktawii na Polu Marsowym.. Źródło: A) Napisz, które wydarzenie z okres wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją w XVII upamiętnia prezentowany obraz Januarego Suchodolskiego.Zadania maturalne z Historii Temat: Starożytność (część 1.). 5 Wyszukaj w dowolnych źródłach informacje o przewrocie termidoriańskim.. Następnie wykonaj polecenia.. Klasa V DZIEŃ DOBRY OSTATNI PIASTOWIE NA HISTORIO TRONIE POLSKI ZESZYT ĆWICZEŃ DO HISTORIIOrder Wojenny Virtuti Militari (VM, łac. Męstwu wojskowemu - (cnocie) dzielności żołnierskiej) - najwyższe polskie odznaczenie wojenne, nadawane za wybitne zasługi bojowe.Jest jednym z najstarszych orderów wojennych na świecie.Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 dla uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami po rozpoczęciu wojny polsko .Przyjrzyj się zamieszczonej mapie i wykonaj polecenia.. Wojna trwała jeszcze wiele lat, ale Polska .Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenie.. która zmusiła Turków do ucieczki.. b) Otocz ramką ilustrację przedstawiającą najliczniejszy stan w średniowieczu.. 11 4 W starożytnym Izraelu Rozwiąż dodatkowe zadanie docwiczenia.pl Kod: H5VEY8 Na dobry początek 1 b) Otocz kołem nazwę państwa, z którym Kazimierz Wielki utrzymywał dobre stosunki..

Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji, a następnie wykonaj polecenie.

Następnie wykonaj polecenia.Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji i wykonaj polecenia.. A. gotyk C. renesans B. barok D. romanizm b) Podaj dwie cechy tego stylu, które są widoczne na każdej ilustracji.Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. 1600 rok 1650 rok 1700 rok 1750 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem lata życia Ludwika XIV (1638-1715).. Pałac w Wilanowie Światynia Il Gesù a) Zaznacz styl architektoniczny, w którym powstały te budowle.. Na podstawie: T. Łepkowski, Powstanie Listopadowe, Dziej Narodu i państwa polskiego, Warszawa 1987, s.62.. Następnie wstaw odpowiadające im litery we właściwe miejsca na osi czasu.. 2019-11-21 19:30:27 przyjrzyj się uważnie zamieszczonej ilustracji a następnie opisz ją za pomocą 4 zdań pojedynczych.. a) Zaznacz na mapie kolorem zielonym państwa, które utworzyły trójprzymierze, a kolorem czerwonym te, które należały do trójporozumienia.Przyjrzyj się mapie przedstawiającej wojny polsko-tureckie w XVII wieku.. Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj .Dobra rada Skorzystaj z dostępnych źródeł, na przykład z internetu lub książek.. 1 Na dobry początek Obejrzyj film docwiczenia.pl Kod .Wielka Brytania - Niemcy Francja - Niemcy Rosja - Austro-Węgry 2 Zapoznaj się z mapą, a następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Za znacz na osi czasu rok, w którym powstały pierwsze sumeryjskie miasta-państwa..

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenie.

Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą ilustracją nazwę przedstawionego na niej stanu.. Następnie wykonaj polecenia.. (SP05) Na podstawie ilustracjiPrzyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. RVBQ9MJGXCjuk Janczar przed oficerem .. 3800 rok p.n.e. 3300 rok p.n.e. 2800 rok p.n.e. Praca z osią czasu a) Napisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej.. I ta jednak nie oparła się niszczącej sile ognia i spłonęła w roku 80 n.e.. Gród gnieźnieński za pierwszych Piastów.. Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Skutkiem wojen grecko - perskich był podbój Grecji przez imperium perskie.. Cesarz Tyberiusz, idąc w ślady przybranego ojca, założył bibliotekę przy świątyni Boskiego Augusta.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Wyjaśnij, co oznaczała średniowieczna zasada: Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem.. wykorzystaj związki utworzone z podanych wyrazów 2015-09-22 19:30:33Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. A założenie Akademii Krakowskiej .Przyjrzyj się ilustracji, następnie wykonaj polecenia.. 2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia ..

a) Podaj nazwy kontynentów, na których znajdowało się imperium Aleksandra Wielkiego.

Państwo polskie za Władysława Łokietka 2.. -Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. A. Podkreśl właściwy tytuł mapy.. Wyjaśnij, 6 co kryje się pod tą nazwą.4 Przyjrzyj się przedstawionym ilustracjom.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. - Europa, Afryka, Azja.. Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji, a następnie wykonaj polecenie.. Oblicz, w którym .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. 3. szturmu na Warszawę.. 2. bitwy pod Wawrem.. Gród gnieźnieński za pierwszych Piastów.. Rozwiązania zadań .Przyjrzyj się ilustracjom, a następnie wykonaj polecenia.. Następnie wyjaśnij, w jaki sposób rewolucjoniści walczyli z Kościołem katolickim.. Bitwa zakończyła się wielkim triumfem polskiego króla, który został bohaterem całej Europy.. Wychowanie młodych Spartan: .. A. Podkreśl kolorem czerwonym miejscowość, pod którą polska armia dowodzona.. B. Podkreśl kolorem niebieskim miejscowość, pod którą w roku 1673 armia polskaPrzyjrzyj się zamieszczonym ilustracją:parowiec,kolej,latarnie elektryczne.Napisz w jaki sposób ułatwiły one życie ludzi w XIX wieku.. Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008. ..

Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.

1300 rok 1350 rok 1400 rok Praca z osią czasu a) Oznacz dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Kazimierza Wielkiego.. 2012-11-19 16:48:32 Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji 2016-09-12 17:22:51Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenie.. B. Podaj datę wydarzenia przedstawionego na ilustracji.Cesarstwo Rzymskie - starożytne państwo obejmujące obszary basenu Morza Śródziemnego, powstałe z przekształcenia republiki rzymskiej w system monarchiczny.Przyjmuje się, że początkiem cesarstwa był rok 27 p.n.e., kiedy Gajusz Oktawiusz otrzymał od senatu tytuł augusta (wywyższony przez bogów).. Źródło: J. Strzelczyk, Od Prasłowian do Polaków, Dzieje narodu i państwa polskiego, T.I-1, Kraków 1987. s.67.. 4 Zadanie.. Państwo polskie za Kazimierza Wielkiego B. Podaj jeden argument potwierdzający Twój wybór.. przez Stanisława Żółkiewskiego poniosła klęskę w 1620 roku.. P. F. Zadanie 6.. Źródło: J. Strzelczyk, Od Prasłowian do Polaków, Dzieje narodu i państwa polskiego, T.I-1, Kraków 1987. s.67.. Państwo polskie za Bolesława Chrobrego 3. b) Do pisz daty do podanych wydarzeń.. Jedno z nich jest niepotrzebne.. Jednak tu znów popisał się Domicjan, który natychmiast kazał ją odnowić.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Ludwik XIV objął samodzielne rządy, gdy miał 23 lata.. W XVI wieku, na polecenie Zygmunta Starego, przebudowana została przez włoskich architektów na okazałą renesansową rezydencję królewską.. Dzięki temu można było w jego murach organizować sejmy i zjazdy szlacheckie.. Połącz każde pojęcie z właściwym wyjaśnieniem.. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5. złożenie przysięgi przez Kościuszkę w Krakowie uchwalenie Konstytucji 3 majaNastępnie wykonaj polecenia.. Atlas historyczny, WWW.wlaczpolske.pl A. Wymień nazwy stolic Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.Przyjrzyj się poniższej mapie i wykonaj polecenia.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. c) Podkreśl nazwy państw zagrażających Polsce.. Dobierz nazwy do zaznaczonych na ilustracji części grodu.2 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. Józef Piłsudski i niepodległa Polska 1 IV.Ku współczesnej Polsce Na dobry początek 1 Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego.. Następnie wykonaj polecenia.. 4. bitwy pod Grochowem.. 5 Zadanie.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. 62 Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. 6 Zadanie.. Następnie wykonaj polecenia.. Praca z ilustracją odkreśl właściwe dokończenie zdania.11..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt