Jak edytować legendę wykresu w excelu
Jeśli nazwy legendę na wykresie są nieprawidłowe, można zmienić wpisy legendy.. Zaznacz wykres w programie Excel, a następnie kliknij Projekt > Wybierz dane.. Jeśli zastanawiasz się jak zrobić wykres kolumnowy, ten poradnik jest dla Ciebie.. Wykresy kolumnowe dzielą się na kategorie.. Mamy do wyboru:Nasz wykres możemy edytować.. Rysunek 14.Excel - TWORZENIE WYKRESU KOLUMNOWEGO Wykresy kolumnowe są jedną z form graficznej prezentacji danych.. Należy jednak pamiętać, że dodanie zbyt wielu elementów może sprawić, że nie będzie on czytelny.. Możemy modyfikować kształt i wygląd wielu elementów wykresu, w tym m.in. etykiety danych, obszar wykresu, tytuły osi czy legendę.Wizualizacja danych liczbowych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym w formie wykresu pozwala na przedstawienie informacji w czytelniejszy sposób, szybki rzut oka może wystarczyć, by wyciągnąć wstępne wnioski.. Każdy z tych wykresów możnaZamienione miejscami zostają wartości z osi pionowej z seriami danych, czyli z tym co znajduje w legendzie wykresu.. Zmianie podlegają takie opcje jak tytuły osi, legenda, etykieta danych czy tytuł wykresu.. Dodatkowo masz informację o Edycji w lewym dolnym rogu na pasku.Ponadto Excel na bieżąco tworzy podgląd rozważanego wykresu, obrazując w trybie rzeczywistym, jak będzie on wyglądał na podstawie dostarczonych danych..

Dodawanie legendy wykresu.

Plik w żaden sposób nie jest zablokowany.. Możesz skorzystać z opcji klawisza F2. Zaznaczasz komórkę, która ma być edytowana i naciskasz F2. Podświetlenie i obramowanie komórki.. Aby edytować zawartość etykiety danych, kliknij dwie godziny na etykiecie danych, którą chcesz zmienić.. , czy jest możliwość w Excelu wprowadzić do wykresu 3 osie odniesienia.. Tam znajdziesz sporo opcji pozwalających na zmianę typu lub innego rodzaju edycje Twojego wykresu.Dzień dobry Od pewnego czasu nie mogę edytować wykresów w jednym w plików excel.. data aktualizacji: 2019.10.31 .. Warto zwracać uwagę na jego tytuły, opisy osi i legendę.. W tym moim przykładzie obramowanie jest dodawane również do obszaru danych na wykresie, jeżeli są to obszary przylegające do siebie, efekt jest zadowalający, jeśli nie jak w tym drugim przykładzie, wykres istotnie staje się .Jak zrobić w Excelu wykres kołowy?. Pierwsze kliknięcie powoduje wybranie etykiet danych dla całej serii danych, a drugie, a następnie wybranie pojedynczej etykiety danych.Wykres bezpośrednio po jego utworzeniu rzadko wygląda dokładnie w taki sposób, w jaki byśmy sobie życzyli..

T worzenie wykresu - krok 2 .

A) Po stworzeniu wykresu, można go dowolnie modyfikować.Narzędzia do modyfikowania wykresu.. Witam, mam problem .. Do takiego wykresu można jednak w kilku prostych krokach dodać .Zaprogramowane wykresy zawierają pewne elementy, np. jak będzie wyglądał tytuł i gdzie zostanie umieszczony, gdzie pojawią się etykiety danych, dokąd pójdą tytuły osi, jak będzie wyglądać legenda.. Jeżeli udało Ci się zrobić wykres, ale z jakiegoś powodu chcesz go jednak zmienić, możesz go edytować.. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych w polu Wpisy legendy (serie danych) wybierz wpis legendy, który chcesz zmienić.. Dzięki temu wiadomo, jaki element opisywany jest przez daną cześć wykresu.. W jego prawym, górnym rogu pojawią się trzy przyciski: „Elementy wykresu" (np. legenda, tytuł wykresu, tytuł osi), „Style wykresu" (styl, kolor) oraz „Filtry wykresu".Załóżmy, że masz do analizy wykres w Excelu przedstawiający liczbę zamówień z różnych oddziałów firmy w ciągu 12 miesięcy.. Możliwa jest jednak zmiana układu kolorystycznego i wtedy serie danych nie są opisane, przez co trudniej analizować wykres.. Dla każdego wykresu istnieje wcześniej ustalona legenda, ale możesz zmienić legendę wykresu w MS Office na dowolną inną.Zmienianie nazwy legendy za pomocą Zaznaczanie danych..

Tworzenie wykresu.

Wiem, że dwie można bez problemu wprowadzić.. W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.W rzeczywistości bardzo łatwo jest zmienić lub edytować oś i legendy wykresu przestawnego na liście wypełnionej w programie Excel.. Podobnie jak inne obiekty umiejscowione w arkuszu takie jak np. kształt czy zdjęcie tak i w przypadku wykresów możliwa jest zmiana jego położenia czy .Jeśli wpisałeś już dane w komórkę Excela, a chcesz je zmienić (czyli edytować) to są na to trzy możliwości.. Zaznacz pole wyboru legendy.. Dla aplikacji, w których nie można tworzyć wykresów, ale można je wkleić np Outlook .Wybranie ikony spowoduje zaproponowanie przez program szeregu układów tworzonego wykresu.. Aby to zrobić, kliknij na wykres i wybierz opcje "Elementy Wykresu".. Po zamianie, Na osi pionowej są rodzaje czekolady, a każdy kolor słupka to inna wyspa.. Aby zmienić format legendy, kliknij przycisk Więcej opcji legendy, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany formatowania, które mają.. Kliknij przycisk Filtry wykresu obok wykresu, a następnie kliknij pozycję Wybierz dane.Kliknij przycisk Dodaj Element wykresu > Legenda..

Kliknij przycisk Elementy wykresu obok tabeli.

(4) Excel - Wykresy o dlugosci osi X.. Wraz ze zmianą interfejsu całego pakietu Office, w Excelu 2007 zrezygnowano z kreatora wykresów znanego z wcześniejszych edycji.Dla każdego wykresu istnieje wcześniej ustalona legenda, ale możesz zmienić legendę wykresu w MS Office na inną, która Ci odpowiada.. Wystarczy wybrać opcję WSZYSTKIE WYKRESY i najechać myszką na jedną z propozycji.. Dlatego warto formatować poszczególne elementy wykresu.. Kliknij nazwę legendy, którą chcesz zmienić w oknie dialogowym Wybieranie źródła danych, a następnie kliknij przycisk Edytuj.Edytowanie wpisów legendy w arkuszu 1.. Na karcie Projektowanie w grupie Dane kliknij przycisk Zaznacz dane.. Kliknij wykres.. Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.. Tworzenie prostych wykresów w Excelu jest bardzo proste, ale bardzo przydatną umiejętnością jest umiejętność dopasowania typu wykresów do naszych danych.. Wniosek.. Do wykonania tego zadania zalecana jest wiedza z tworzenia tabeli przestawnych i wykresów w Excelu.. Kliknij wykres z legendą, której wpisy chcesz edytować.. Na koniec możesz wybrać miejsce, w .W 2018 roku zadanie nr 5.3. dotyczyło np. utworzenia zestawienia przepływów wody do zbiornika retencyjnego w poszczególnych miesiącach 2008 roku.. Możesz zmieniać kolory na wykresie.. Zobacz wideo i pobierz przykładowy plik.. chcesz poznać więcej ciekawych.Legenda.. W przykładzie poniżej widać, że najpierw na osi pionowej są nazwy wysp, a każda seria (kolor słupka) to rodzaj czekolady.. Jak widać, zbuduj wykres funkcje w Excelu nie takie trudne.. Ponieważ obsługa tego arkusza kalkulacyjnego jest bardzo prosta, więc jeśli już wiesz, jak zrobić wykres liniowy w Excelu, to wiesz także, jak zrobić wykresy innego rodzaju.Czyli - jak zrobić wykres kołowy w Excelu, jak zrobić wykres słupkowy w Excelu, itp.Kluczem do stworzenia takiego wykresu, jaki się chce mieć, jest wybranie odpowiedniego .Wykresy w Excelu - jak je tworzyć na podstawie kilku serii danych?. Aby zmienić położenie legendy, wybierz pozycję prawej, górnej, lewej lub do dołu.. Ustawiamy kursor myszy komputerowej na wykresie i klikamy w niego.. Moja propozycja odnosiła się do przedstawionego przykładu, nie było mowy o innym typie wykresu.. Możesz wykonać następujące czynności: Krok 1: Wybierz wykres przestawny, dla którego chcesz zmienić jego oś i legendy, a następnie pokaż okienko Lista zapisana, klikając przycisk Lista zgłoszona Przycisk na Analizować patka.Wykresy danych w arkuszu Excel 2016 domyślnie przedstawione są w jednolitym kolorze, a każda seria danych posiada swoją.. Edytowanie tekstów legendy.. Są one pomocne gdy chcemy pokazać zmiany danych na przestrzeni czasu.. Kliknij wykres.. Każda seria danych na wykresie .Aby edytować zawartość tytułu, kliknij wykres lub tytuł osi, który chcesz zmienić.. Tutaj możesz nie tylko tworzyć, ale także edytować lub usuwać legendę.. Wybierz etykiety danych lub je zmień.. Możesz zmieniać jednostki na osiach np: pokazywać je w tysiącach.. W arkuszu kliknij komórkę z nazwą serii danych (seria danych: Powiązane punkty danych, które są kreślone na wykresie.. Możesz edytować szerokość przerwy pomiędzy słupkami, czyli tym samym też szerokość samych słupków.Dzień dobry, Pomysł ciekawy, z serii: jak oszukać Excela.. Możesz dodawać tytuły.. Tworzenie wykresów w programie Excel jest bardzo proste.Jak edytować wykres w Excelu?. Wykres zawiera teraz widoczny legendy.. Kliknij przycisk Edytuj.Edytowanie tekstów legendy.. Tabela danych Tutaj możesz zmienić dane liczbowe, które zostały użyte w konstrukcji wykresu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt