Charakterystyka klasy szkolnej sprawozdanie
3.Joanna Stępniewska.. Bożena Regiec.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docJak napisać charakterystykę .Klasa IIb.. Są w klasie również uczniowie reprezentujący wysoki poziom intelektualny,Z klasą stale prowadzę rozmowy indywidualne i grupowe, pozostaję w ciągłym kontakcie z pedagogiem szkolnym, nauczycielami i rodzicami uczniów.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docprzygotowanie diagnozy gotowości szkolnej w oparciu o analizę wytworów dziecka, analizę działań podejmowanych w bieżącym roku szkolnym …i inne działania.. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Ważnym zagadnieniem dotyczącym pracy wychowawczej nauczyciela jest współpraca z rodzi-cami.. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.2.. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6 tel.. Oddział przedszkolny w ..

Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.

Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w działaniach wychowawczych realizowanych w II semestrze bieżącego roku szkolnego?Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię pracy zadaj szybko pytanie, nasi moderatorzy postarają się jeszcze tego samego dnia, odpowiedzieć na Twoje zadanie.Czasami, gdy samotność bardzo doskwiera i czujemy się odrzuceni, jak rozbitek, wychodzimy wraz ze swoją wyspą na spotkanie z .. Głównie opiera się ona na korespondencji z nimi przy pomocy dzienniczków uczniowskich.Szkoła zatrudnia 62 pracowników pedagogicznych i 23 - niepedagogicznych.. wytypowanych na spotkanie starosty z prymusami.. Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.Ogólna charakterystyka szkoły.Wychowawca powinien również prowadzić pewnego rodzaju notatnik, w którym powinien na bieżąco umieszczać informację dotyczące następujących zagadnień: stan i warunki życia klasy, wytyczne i zamierzenia wychowawcze, nauka szkolna, kierunki zorganizowanej działalności klasy, koordynacja pracy wychowawczej, sytuacja wychowawcza w klasie.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego..

Uczniowie Liczba % uczniów Ogółem Klasyfikowani Nieklasyfikowani Promowani Tabela nr 4.

Koła zaint.. Rodzaj Zajęcia wyr.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sprawozdanie wychowawcy klasy.. Sprawozdanie wychowawcy klas IV-VIOddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013.. Część dzieci pochodzi z rodzin rolniczych, większość z rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców pozostaje bez pracy.Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej..

Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Charakterystyka klasy.

na posiedzenie Rady .Klasa IIA liczy, w chwili obecnej, 26 uczniów - 11 dziewcząt i 15 chłopców.. Sprawozdanie z realizacji zadań zespołu przedmiotowego (przewodniczący zespołu) Podsumowanie działalności zespołów przedmiotowych (osoby odpowiedzialne) .. Charakterystyka klasy.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Rewalidacja Dożywianie Dowóz Opinie ppp.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY semestr ………………….- ROK SZKOLNY ……………………….. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Uzasadnienie niepromowania: Ogólna charakterystyka klasy: informacja o zespole klasowym: sukcesy uczniów .Charakterystyka klasy V integracyjnej.. Dbałam o poczucie bezpieczeństwa każdego ucznia i dobrą atmosferę w klasie.. Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: Uczniów zapisanych: Uczniów klasyfikowanych: Frekwencja: rok szkolny - Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu: 1.. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. Wnioski do pracy z klasą w kolejnym roku szkolnym; Oto przesłane przez Panią Agnieszkę Sprawozdanie wychowawcy klasy .Pobierz: charakterystyka klasy 7 przez wychowawcę.pdf.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. Ilość uczniów1.. 5) Autor sprawozdania ( w części oceniającej) wyraża swój sąd, opinię, wrażenia na temat danego zdarzenia.Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze..

Są to teksty gromadzone i porządkowane przez wychowawcę klasy, oraz przez niego samego tworzone.

CHARAKTERYSTYKA KLASY.Witamy na zalicz.net!. Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu.. Klasa, liczba uczniów ……………Plik sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.doc na koncie użytkownika Karol66 • folder Dokumenty • Data dodania: 23 sty 2013Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ .. Frekwencja % w okresie roczna Tabela nr 3.. Uczniowie zaniedbujący obowiązki szkolne ( np. notoryczne spóźnianie się na lekcje, nie odrabianie zadań, brak przyborów szkolnych, książek, nie wynikający z problemów finansowych ) : III WYKROCZENIA PRZECIWKO DYSCYPLINIE W SZKOLE.. Sprawozdanie wychowawcy klas I-II I.. 18 201 56 33INFORMACJE STATYSTYCZNE .. Rok szkolny Okres Klasa Wychowawca 2010 / 2011.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4 oddziały klas integracyjnych.. Tutaj może pojawić się tworzenie dekoracji, pisanie programów, projektów, innowacji.Title: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Author: ZS JERZYKOWO Last modified by: Lesław Czerniak Created Date: 6/24/2020 4:58:00 PM Company: Ministrerstwo Edukacji NarodowejEDURADA.PL SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Z KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ UCZNIÓW W roku szkolnym ………………………….. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. bardzo często ( 3 ), często ( 2 ), czasami ( 1 ) 1.Sprawozdania na radę klasyfikacyjną 16.06.2014 anna-krause Odsłony: 10305 Sprawozdanie wychowawcy zerówki.. Klasa III liczy 10 uczniów..Komentarze

Brak komentarzy.