Charakterystyka bezpieczników a b c
[elektryka] Wyłącznik nadprądowy CLS6-C16 różnica w klasach C i B ?, XiSiO 11/10/11 21:28 Czym sie różni Wyłącznik nadprądowy CLS6-C16 CLS6-B16 ?. Proszę zauważyć, że w pewnych zakresach prądu, wszystkie typy wyłączników mają pokrywające się charakterystyki.. Charakterystyka bezpiecznika topikowego jest zbliżona do charakterystyki bezpiecznika B. Z tym że bezpiecznik topikowy ma bardzo krótki zakres w stanie obciążenia (tzn. bardzo szybko przechodzi ze stanu obciążenia w stan zwarcia).. Oferowane są również wykonania specjalne tych urządzeń.. Oś czasu i prądu z podziałką logarytmiczną.k współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego przyjmowany jako równy: 1,6 oraz 2,1 dla wkładek bezpiecznikowych i 1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D. ostatnia litera mówi czy jest to wkładka szybka- s czy zwłoczna -z.. Poniżej przedstawiono przykładowo tablicę zawartą w katalogu firmy Legrand , podającą zakres selektywnej współ-pracy wyłączników instalacyjnych S 300 B z bezpiecznikami typu D0 z charakterystyką gL lub gG.Wyróżniamy trzy klasy tych bezpieczników- A, B oraz C. Ograniczniki klasy A zabezpieczają linie nadpowietrzne w sieciach przesyłowych o niskim napięciu.. Uważam że nie ponieważ silnik sprężarki w tym stole ma tylko 350 w, są tamgrzałki odtajania około 40w i pore siliczków nawiewowych po 35 w .Charakterystyka wyzwalania " C " - wyzwalanie w 5 - 10 krotności prądu znamionowego ( urządzenia z dużymi prądami rozruchowymi , silniki indukcyjne )Może zamiast bezpieczników selektywnych za kilkaset zł dać bezpieczniki topikowe, które są selektywne jeżeli ich prąd jest 1,6 raza większy od..

Ograniczniki tego typu znajdują zastosowanie .Pytanie o rodzaj bezpieczników B czy C oraz różnicówkę.

Co do charakterystyki C to tylko w ostatnim stopniu pod warunkiem że będą dwa stopnie zabezpieczeń.--.Poprostu jest do róznych zastosowań Np. Do silnika używa sie bezpieczników typu D lub E ponieważ mają ciężki rozruch.Są do tego specjalne tablice a cyfry za literą oznacza prąd znamionowy.Charakterystyka B: zakres prądu znamionowego od 6 do 63 A , granica zadziałania wyzwalaczy termobimetalowych zawiera się od 1,13 do 1,45 krotności prądu znamionowego wyłącznika (temperatura odniesienia 30°C), obszar zadziałania wyzwalaczy elektromagnesowych wynosi od 3 do 5 krotności prądu znamionowego wyłącznika ,Charakterystyki wyzwalania czasowo prądowe są wspólne dla .Nabyć je można w klasach wyzwalania B, C oraz D.. Są tylko trzy "oficjalne" charakterystyki: B, C i D (norma PN-IEC 60898).. Na przykład wyłączniki nadprądowe z charakterystyką Z cechują się prądem zwarciowym 2-3 × I n, co zapewnia szybką reakcję na pojawiające się przeciążenia..

Najbardziej rozpowszechnione są jednak "B, C, D" na prądy znamionowe do 63 A i prądy wyłączalne nie większe niż 10 kA.Dziwne działanie bezpieczników.

ostatnia litera mówi czy jest to wkładka szybka- s czy zwłoczna -z.. Na rys.pokazana jest przyk Badowa charakterystyka pasmowa wk Badki topikowej 63 A i sposób odczytywaniaWyłączniki z charakterystyką C nie sąnazywane selektywnymi tylko poprostu z charakterystyką C tak jak inne z charakterystyką B lub D Biwtz lub Biwts to wkładki topikowe bezpieczników instalacyjnych.. Bo mam 16A w klasie B i jak działa pralka, zmywarka i czajnik elektryczny wywala, chciałem zmienić na B20 albo B25 by tak wcześnie nie działał i nie wiem czy to dobry pomysł ?rystykami pasmowymi czasowo-pr dowymi (t-I) bezpieczników topikowych, odczytuj c warto [ci pr dów zadzia Bania z górnej krzywej, czyli maksymalne czasy wy B czania.. Natomiast kolejne dwa są połączone razem jako B+C, ponieważ nie trzeba instalować dławików.Pozostał natomiast problem dotyczący właściwej zamiany wyłączników L, U i K na wyłączniki B, C i D. Najprostsze rozwiązanie polega na graficznym nałożeniu na siebie dwóch charakterystyk i porównanie obszarów pracy wyzwalaczy.Wyłączniki z charakterystyką C nie sąnazywane selektywnymi tylko poprostu z charakterystyką C tak jak inne z charakterystyką B lub D Biwtz lub Biwts to wkładki topikowe bezpieczników instalacyjnych..

Jednakże produkowane są wyłączniki m.in. z charakterystyką Z, zbliżoną do planowej A.Rodzaje charakterystyk (B, C, D) nie mają nic wspólnego z wybiórczością .3 charakterystyki bezpieczników 1 topikowy i 2 automatyczne.

W przedstawionych poniżej wykresach przyjęto oznaczenia - In - prąd znamionowy wyłącznika , t - czas wyzwolenia.. Oznaczenia te są ze starej normy na bezpieczniki.Tak oznacza się bezpieczniki dużej mocy, przemysłowe.. Bezpiecznik o charakterystyce typu D ma zastosowanie dla typowCharakterystyka wyzwalania " B " - wyzwalanie w 3 - 5 krotności prądu znamionowego ( urządzenia z małym prądem rozruchowym , grzejniki , urządzenia domowe )Wytwarza się je na napięcia do 440 V prądu przemiennego, prądy znamionowe do 125 A i prądy wyłączalne 25 kA o charakterystykach czasowych B, C, D oraz innych, specjalnych.. Urządzenia silnikowe z uwagi na duży prąd rozruchowy zabezpieczamy zabezpieczeniami typu C lub najlepiej zab.. Jest ona oznaczana literą A, B, C lub D i opisuje wielkość przekroczenia wartości prądu znamionowego, która musi pojawić się w obwodzie, aby uruchomić wyłącznik.. Przy uwzględnieniu temperatury otoczenia, wkładki topikowe zabezpieczeń są w stanie przenosić ciągły prąd nominalny przy temperaturze 55 °C.Wyłączniki nadprądowe posiadają tzw. charakterystykę.. Przykład nr 1.. Charakterystyka B: zakres prądu znamionowego od 6 do 63 A , granica zadziałania wyzwalaczy termobimetalowych zawiera się od 1,13 do 1,45 krotności prądu znamionowego wyłącznika (temperatura odniesienia 30°C), obszar zadziałania wyzwalaczy elektromagnesowych wynosi od 3 do 5 krotności prądu znamionowego wyłącznika ,Charakterystyki wyzwalania czasowo prądowe są wspólne dla wyłączników różnych producentów i określane literami B , C , D, K, L, Z. w/g normy EN 60947-2..

Oznaczenia te są ze starej normy na bezpieczniki.charakterystykami pasmowymi czasowo-prądowymi (t-I) bezpieczników topiko-wych, odczytując wartości prądów zadziałania z górnej krzywej, czyli maksymal-ne czasy wyłączania.

W tym przypadku na C16 powinno chodzić (rozruch bez obciążenia) pewniej było by na C20 ale musisz sprawdzić czy zostaną spełnione warunki szybkiego .. Podzespoły te mogą być zatem używane w instalacjach .Nie ma charakterystyki A.. Były plany wprowadzenia jej, ale ostatecznie nie wprowadzono.. Litera C oznacza wkładkę o zmniejszonych wymiarach.Charakterystyki czasowo-prądowe są określone w przepisach VDE 0363 i dopuszczalne jest ich odchylenie o maksimum 10% w kierunku osi prądowej.. Jest to kombinacja ogranicznika przepięć klasy B i C, z zastosowaniem warystorów w jednym module.. Na rys. pokazana jest przykładowa charakterystyka pasmowaS301 to oznaczenie producenta np. FL-S301B25 Producent Legrand S301 - Model S301 B- charakterystyka 25 - Maksymalne obciążenie 25A 6000 - prąd przebicia: 6000A LA3 klasa ograniczenia energii Prąd musi popłynąć w czasie 0,2s aby ochrona zadziałała B * 5 dla B25 5x25A to 125A, C * 10.trywnej współpracy bezpieczników z wyłącznikami samoczynnymi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt