Kryteria oceny opisu obrazu gimnazjum
Tematy rozprawek; Kryteria oceny rozprawki; Ciekawe www na temat .Kryteria oceny opisu dzieła sztuki (obrazu) [klasy V - VI] Numer .. I TEMAT (0 - 10) 1.. Zamieszczenie oceny obrazu (własne wrażenia lub refleksje na temat obrazu) 0-1. wersja strony: 1, ostatnia edycja: 27 Mar 2015 16:11.. Zadanie 14.. Punktacja.. Napisz jego charakterystykę.. Stosuje bogate słownictwo („maluje słowami", stosuje przymiotniki).Język polski jest jednym z przedmiotów egzaminacyjnych na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze.. IIKRYTERIA OCENY FORM WYPOWIEDZI OPIS OBRAZU Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja realizacja tematu, treść • zgodność z tematem • wstępne informacje o dziele (autor, tytuł, rok powstania, miejsce ekspozycji) • technika wykonania • tematyka obrazu • najważniejsze elementy przedstawione na poszczególnych planach obrazuKryteria oceniania opisu dzieła sztuki - obrazu.. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem 2.. Słowo wstępu Literatury wykorzystane w przykładach wypracowań szkolnych I.. Kryteria oceny opisu krajobrazu [klasy V - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Opisywanie tego, co przedstawia krajobraz [punktu nie przyznajemy, jeżeli dominuje forma opowiadania] 1p.. Tematy wolne Zaliczaj.pl.. jak-dokonac-opisu-obrazu.docx (12.74 KB); Pobierz pliki..

Kryteria oceniania :: klasa I gimnazjum.

Rodzaje błędów w pracy literackiej III.Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego .. Spis treści.. Krótka informacja o dziele i jego twórcy.. Na sprawdzianie w VI klasie szkoły podstawowej sprawdza się, w jakim stopniu uczeń spełnia wymagania z zakresu języka polskiego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas IV-VI.Kryteria oceny sztuki ocena sztuki sztuka Kicz ocena dzieł sztuki granica między kiczem a prawdziwym dziełem jak oceniać dzieło sztuki.. Gramatyka i formy wypowiedzi.. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem 2.. TEMAT (0 - 10) Zgodność pracy z tematem (opowiadanie nie może dominować nad opisem) 0 - 1p.. Kryteria.. Określenie tematyki obrazu (np. portret, pejzaż, martwa natura, scena batalistyczna, scena rodzajowa, malarstwo abstrakcyjne, akt).0 - 1p.Kryteria oceny interpretacji utworu poetyckiego A Koncepcja interpretacyjna B Uzasadnienie tezy interpretacyjnej C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 9 Koncepcja niesprzeczna z utworem, spójna i obejmująca sensy niedosłowne 15 Uzasadnienie trafneKryteria ocenia form wypowiedzi w klasach IV-VI 1..

Kryteria oceny wypracowań II.

Zgodność pracy z tematem (opowiadanie nie może dominować nad opisem) 0 - 1p.. Przedstawienie postaci.. Poprawność ortograficzna [dopuszczalne 2 błędy] Kryterium dla ucznia z dysleksją .Podały szczegółowe kryteria oceny każdej pracy, omówiły typy błędów.. Rozprawka z tezą - jak pisać?. Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy] 0-1.. Umieszczone na Wikidot.com.. Od czego zacząć pisanie rozprawki?. (10 punktów) Wybierz bohatera ulubionej książki.. Rozprawka z hipotezą - jak pisać?. planuje, wykonuje i dokonuje pełnego opisu doświadczenia wykazującego związek między F, m, a , wynikający z II .Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.KRYTERIA OCENY OPISU ORAZU Realizacja tematu (0-8 p.). Upowszechnianie fizyki: Ankiety Konkursy Wyróżnione prace Rok fizyki - 2005.. Zgodność pracy z tematem (opowiadanie nie może dominować nad opisem).0 - 1p.. II Wyodrębnienie i nazwanie elementów przedstawionych na obrazie [niezbędne minimum ustala każdorazowo nauczyciel wKryteria oceny opisu dzieła sztuki - reprodukcja obrazu Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 10) 1. kryteria oceniania opisu obrazu (95.28 KB)KRYTERIA OCENY CHARAKTERYSTYKI .. Treść opisu rozwija twórczo (tworzy pracę nieszablonową, wykorzystuje i przetwarza informacje z tekstu, opisuje detale i potrafi nacechować pracę emocjonalnie)..

Określenie tematyki obrazu.

0-1 Np. portret, martwa natura, scena batalistyczna, .KRYTERIA OCENY OPISU PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH Kryteria oceny Punktacja TEMAT (0-6 pkt.). W swoim wypracowaniu posłuż się planem: 1.. W przypadku kryterium 2. zapisy będą doprecyzowywane w odniesieniu do poszczególnych tematów w każdej sesji egzaminu ósmoklasisty.Kryteria.. Urozmaicenie wypowiedzi 0-1 Dodanie opisu, bogactwa leksyki, wyrażeń określających emocje, stosowanie nawiązań .. Nie chcę zrobić wrażenia jakbym skończyła pisać opis w połowie.. Rozpocznij .Kryteria oceny opisu dzieła sztuki - reprodukcji obrazu Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I TEMAT (0-10) I Realizacja tematu [opowiadanie nie może dominować nad opisem] 0-1 p. II Krótka informacja o dziele i jego twórcy 0-1 p. III Określenie tematyki obrazu [np. portret, pejzaż, martwa natura, scena batalistyczna, scenaKryteria oceny opisu postaci literackiej i rzeczywistej.. Określenie tematyki obrazu (np. portret, pejzaż, martwa natura, scena batalistyczna, scena rodzajowa .Opis obrazu - kryteria oceny.. Kryteria oceny opisu dzieła sztuki (obrazu) [klasy V - VI] Numer kryterium Kryteria Liczba punktów I Opisywanie tego, co zostało przedstawione na obrazie [punktu nie przyznajemy, jeżeli dominuje forma opowiadania] 1p.. Na podstawie powieści „Nad Niemnem", wskaż trzy kryteria, według których autorkaKRYTERIA OCENY WYWIADUKryteria oceny PunktacjaTEMAT (0-6 pkt.)1..

Kryteria oceny opisu dzieła sztuki - reprodukcji obrazu .

Rozwinięcie tematu obejmuje: Nazywanie uczuć, Analizowanie uczucia własnego lub postaci fikcyjnej, Odpowiedni dobór i zasób słownictwa nazywającego stany psychiczne, Stosowanie porównań, związków frazeologicznych, Narracja pierwszoosobowa, Opis .Jak można zakończyć opis obrazu?. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem 2.. 2 punkty IV.. Punktacja.. Strona główna.. Materiały pomocnicze.. Opis obrazu - kryteria oceny; Opis sytuacji i przeżyć; Podanie; Rozprawka.. Macie może jakiś pomysł na dobre zakończenie [ostatnie zdanie] opisu?kryterium 2., które jest odrębne dla wypowiedzi o charakterze twórczym i dla wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym, każda praca będzie oceniana według tych samych kryteriów.. Wspierane przez Stwórz własną unikalną stronę internetową przy użyciu konfigurowalnych szablonów.. Prace zawierające jedynie własne refleksje i luźne uwagi związane z dziełem traktuje się jako niezgodne z tematem.. Rozwinięcie tematu obejmuje: Jasne sprecyzowanie celu wywiadu, Podporządkowanie pytań celowi, Oryginalne, niebanalne pytania, Wiarygodność odpowiedzi, Przygotowanie merytoryczne (znajomość lektury, trzymanie się fabuły powieści czy akcji dramatu, faktów z życia .kryteria_oceny_1 :: Kryteria oceniania :: klasa I gimnazjum .. Zachowanie formy opisu obrazu: • zamieszcza cz ęść informacyjn ą dotycz ącą dzieła : podaje imi ę i nazwisko malarza, tytuł obrazu, rodzaj malarstwa; podaje dodatkowe tre ści, np. pochodzenieOPIS OBRAZU I ZASADY OCENIANIA OPISU DZIEŁA SZTUKI.. Krótka informacja o dziele i jego twórcy 0 - 1p.. 0-1 • W klasie III gimnazjum nazwanie kierunku sztuki, którego artysta jestKryteria ocen Język polski Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności Wymagania edukacyjne dla klas I - III (po gimnazjum Szczegółowe kryteria oceniania dłuższej pracy pisemnej Szczegółowe kryteria oceniania dłuższej wypowiedzi ustnej Przeliczanie punktów prac pisemnych na oceny szkolne Kryteria oceniania zadań maturalnychOcenie podlegają jedynie prace zgodne z tematem wskazanym przez Komitet Główny Olimpiady i mające charakter opisu i analizy wskazanego dzieła.. Materiał instruktażowy poszerza zbiór wzorcowych wypracowań w oparciu o lekturę omawianą w szkole.. KROK 1; Rozprawka - ważne informacje (filmik!). Przykłady zachowań ilustrujące wybrane cechy charakteru.Kryteria oceny opisu obrazu kryteria oceny opisu obrazu.. Piszę opis obrazu na polski i mam już wszystko, łącznie z podsumowaniem ale nie mam pomysłu na zakończenie.. Edytuj Oceń (0) Tagi Historia Pliki Drukuj Narzędzia + Opcje Pomoc | Regulamin | Prywatność | Zgłoś błąd | Zgłoś nadużycie.. Cechy charakteru.. Zgodno ść cało ści tekstu z tematem.. ZAPROSZENIE Uczeń: ..Komentarze

Brak komentarzy.