Charakterystyka pompy wirowej sprawozdanie
BADANIE POMPY WIROWEJ Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasadą działania pompy wirowej, oraz przedstawienie metodyki pomiarów i obliczeń charakterystyki pompy wraz z wyznaczeniem jej zakresu pracy.. a) Pompy krążeniowe Pompami krążeniowymi nazywa się pompy wirowe, których działanie polega na krążeniu cieczy w obrębie wirnika lub na jego obwodzie, które jest proporcjonalne doCharakterystyka pracy pompy pokazuje powiązanie pomiędzy wydajnością (Q) a różnicą ciśnienia lub wysokością podnoszenia (H) wytwarzaną przez pompę.. Dokładnie para-boliczna jest charakterystyka sieci, gdyż ciśnienie dynamiczne i opory przepływu są proporcjonalne do kwadratu objętościowego natężenia przepływu.Charakterystyki pomp wirowych regulowanych przez zmianę prędkości obrotowej i możliwe do uzyskania korzyści energetyczne.. Uzupełnić wykres o charakterystyki układu pompowego H uk = H + AQ 2.. Pompami nazywamy maszyny służące do podnoszenia cieczy z poziomu niższego na poziom wyższy lub do przetłaczania cieczy z obszaru o .Sprawozdanie do ćwiczenia nr 1 .. Charakterystyka zespołu sieć-pompa: 1-charakterystyka sieci, 2-charakterystyka pompy, P-punkt pracy.. Charakterystyki poszczególnych pomp publikowane są przez ich producentów i zamieszczane w katalogach technicznych i programach doborowych.Tabela 1..

Charakterystyka pompy 2.6.

W [1] i [2] opisano jak zmieniają się parametry pomp wirowych ze zmianą prędkości obrotowej.. BADANIE UKŁADU POMPOWEGO .. 2.2.. Pompy tłokowe (w tym nurnikowe), z ębate, krzywkowe, przeponowe, śrubowe.. Charakterystyki pomp wirowych regulowanych przez zmianę prędkości obrotowej i możliwe do uzyskania korzyści energetyczne.. Podstawy teoretyczne 2.1.. Jeśli znana jest charakterystyka podstawowa H(Q) przy prędkości nominalnej to charakterystyki dla innych prędkości można wyznaczyć przeliczając punkt po .Pobierz cały dokument inz.chem.lab.sprawozdanie.2831kk.doc Rozmiar 189 KBCHARAKTERYSTYKI POMPY WIROWEJ.. Wykonanie .Dla przykładu na rys. 1 pokazano charakterystykę pompy, która dla 1500 obr/min posiada punkt nominalny Q = 400 m 3 /h, H = 50 m. Charakterystyka ta, zgodnie z podanymi wyżej wzorami została przeliczona na 1400 i 1300 obr/min.. Charakterystyka pracy dla pomp z regulowaną prędkością obrotową .Podstawowym narzędziem doboru wielkości pompy jest charakterystyka pompy.. Wstęp 1.2.. Pompa ma najczęściej charakterystykę o przebiegu parabolicznym.. .1 Charakterystyki pomp wirowych Przy eksploatacji pompy znajomość jej nominalnych parametrów pracy jest niewystarczająca, ponieważ pompa bardzo rzadko pracuje w układzie przy swoich nominalnych parametrach, podlegając regulacji narzucanej przez układ..

Badanie pompy wirowej 3.

Jedną z kategorii pomp wirowych sąPlik sprawozdanie 2.docx na koncie użytkownika fk912 • folder Charakterystyka pompy wirowej i sieci • Data dodania: 6 mar 2012Charakterystyka pompy wirowej Showing 1-5 of 5 messages.. Opis stanowiska pomiarowego 4.. Pompami nazywamy maszyny służące do podnoszenia cieczy z poziomu niższego naCharakterystyki pracy pompy wirowej odśrodkowej stanowią graficzne przebiegi następującej funkcji (rys. 1.3): H, N, η = f (Q) (1.8) gdzie: H - całkowita wysokość podnoszenia w m, N - całkowity pobór mocy napędu pompy w W, η - sprawność ogólna pompy w %, Q - wydajność pompy.. Uwagi wstępne 2.2.. Wiadomości wstępne.. Podstawowe równania dla pomp wirnikowych 2.4.. Zmiana położenia punktu nominalnego pokazana jest strzałkami z linii kropkowych.Rys.1.. Cel ćwiczenia 2.. PAGÓREK SPRAWNOŚCI 1.. Pompa ma najczęściej charakterystykę o przebiegu parabolicznym.. Pompy wirowe W zależności od sposobu przemiany (przekazania) energii od wirnika do cieczy pompy wirowe dzieli się na pompy krążeniowe i krętne.. 2.kolejnych pomiarów dla innych wydajności pompy osiąganych poprzez dławienie zaworu za pompą..

Charakterystyka zredukowana pompy 2.2.2.

BADANIE CHARAKTERYSTYKI POMPY 1.. Wielkości stałe, które naleŜy uwzględnić podczas sporządzania sprawozdania.. Pompy wirowe i wyporowe.. Przedstawia ona wysokość podnoszenia H w zależności od wydajności pompy Q: H = f(Q) Dla pomp wyporowych często spotkamy się z wykresem: Q = f(H) lub Q = f(Δp), gdzie kolejno wydajność jest funkcją .1.2.2.. Pompy wirowe.. Wydajność podawany jest zazwyczaj w m3/h lub l/s.. Zasada działania pomp wirowych 2.3.. Jeśli znana jest cha­rakterystyka podstawowa H (Q) przy prędkości nominalnej, to charakterystyki dla innych .Syllabus AGH - oferta dydaktyczna dla kandydatów i studentów, programy studiów, efekty kształcenia i uczenia się, moduły, syllabusy Nanieść w układzie współrzędnych Q, H otrzymane punkty pracy pompy i połączyć je w charakterystykę wydajności pompy H p = f(Q).. Dokładnie pa-raboliczna jest charakterystyka sieci, gdyż ciśnienie dynamiczne i opory przepływu są proporcjonalne do kwadratu objętościowego natężenia przepływu.1 Cel ćwiczenia: BADANIE POMPY WIROWEJ Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasadą działania pompy wirowej, oraz przedstawienie metodyki pomiarów i obliczeń charakterystyki pompy wraz z wyznaczeniem jej zakresu pracy.. Pompa wirowaPodstawowym podziałem pomp pod względem koncepcji technicznej jest podział na pompy typu wirowego, oraz pompy typu wyporowego..

Wyznaczanie charakterystyki tłoczenia wirowej pompy wodnej.

[SPRAWOZDANIE] Badanie pompy wirowej • Sprawozdania • pliki użytkownika agh_mibm przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • DSC 0443.jpg, DSC 0448.jpgSprawozdanie nt. Badania pompy wirowej Mariusz Słomian Gr.. Natomiast charakterystyką sprawności pompy η=f(Qr) posługujemy się dla uwidocznienia optymalnego zakresu pracy pompy i w celach porównawczych.. Charakterystyka zespołu sieć-pompa: 1-charakterystyka sieci, 2-charakterystyka pompy, P-punkt pracy.. Zawartość sprawozdania 1.3.. W [1] i [2] opisano, jak zmieniają się parametry pomp wiro­wych ze zmianą prędkości obrotowej.. Pompy typu wirowego są oparte o działanie elementu wirującego wewnątrz pompy, otrzymującego energię z silnika na ogół za pomocą szybko wirującego wałka, który tworzy podciśnienie po stronie ssawnej za pomocą narzędzia typu wirnik .naniesionymi liniami stałych ηo, n, P nazywamy charakterystyką pompy.. Wykonanie sprawozdania ĆWICZENIE NR 8.. W przypadku pomp wirowych dostosowanie się pompy do warunków układu pompowego następuje samoczynnie.. Charakterystyki pomp wirowych .. 2.Schemat stanowiska.. Różnica ciśnienia lub wysokość podnoszenia w kPa lub m sw.. Jest to graficzne przedstawienie zależności pomiędzy wysokością podnoszenia pompy i wydajnością.. Wiadomości wstępne.. Rodzaj pompy Działanie Przykłady Pompa wyporowa Działanie polega na wypieraniu okre ślonej obj ęto ści cieczy z obszaru ssawnego do tłocznego, oddzielonych od siebie szczelnie wewn ątrz pompy.. Maszyny których przeznaczeniem jest podnoszenie cieczy z poziomu niższego na wyższy lub też przetłaczanie jej ze zbiornika o ciśnieniu wyższym nazywamy pompami.- charakterystykę sprawności η=f(Qr) Charakterystyka przepływu He=f(Qr) i charakterystyka mocy Pw=f(Qr) wspólnie określają całkowicie własności energetyczne badanej pompy.. Sprawozdanie z badań charakterystyk 2. dk=31,4 mm - średnica otworu kryzy; D=50 mm - średnica rurociągu; C=0,603 - współczynnik przepływu dla kryzy zainstalowanej na rurociągu;J. Szantyr -Wykład 26bis -Podstawy działania pomp wirnikowych a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący Pompy dzielimy ogólnie na wyporowe i wirowe.. Współpraca pomp o charakterystykach H, (Q .Podobne tematy do praca pompy wirowej według charakterystyki Sponsorowany: [18.06.2020] Webinar - Ethernet przemysłowy - od skrętki jednoparowej do 1GbE 18.06.2020 o godzinie 10:00 odbędzie się bezpłatny webinar poruszający tematykę ethernetu przemysłowego.6.. Tabela pomiarowa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt