Kartkówka edb źródła zagrożeń
Ocena zagrożeń dokonana została przez organy zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, powiatu i województwa.. wymienić źródła zagrożeń ekologicznych w regionie,🎓 Scharakteryzuj źródła zagrożeń w domu.. Pytania i odpowiedzi.. Źródła zagrożeń, plik: kartkowka-3-zrodla-zagrozen.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document) Żyję i działam .Przykłady skutków katastrof : a) naturalnych: powodzie, osuwanie się zbocza po ulewnych deszczach, zniszczenia po przejściu trąby powietrznej, przejściu tsunami, b) spowodowanych działalnością człowieka: spalone wagony po wykolejeniu pociągu przewożącego paliwo, zniszczenie lasu przez kwaśne opady, zanieczyszczenie ropą naftową wybrzeża po wybuchu na platformie wiertniczej.W ŚWIECIE ZAGROŻEŃ MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA - LEKCJA 1 Temat: „Rodzaje zagrożeń" Ćwiczenie 2 Poważne zagrożenia dla każdego z nas, oprócz tych, związanych z działalnością człowieka, stwarza sama przyroda.. PIERWSZA POMOC W ZRANIENIACH, SKALECZENIACH I RANACH Teleturniej.EDB - KLASA 8 Temat: Źródła zagrożeń Zapoznać się z zagadnieniami: 1 rodzaje zagrożeń 2 główne przyczyny zagrożeń 3 systemy ratownictwa: - krajowy system ratowniczo-gaśniczy - państwowe ratownictwo medyczne 4 służby ratownicze i organizacje społeczne tworzące system ratownictwa w Polsce 5 numery alarmowe Zadanie:Z ogniem otwartym mamy do czynienia podczas rozpalania ogniska, zapalania papierosa, świeczki, itd..

Temat : Źródła zagrożeń.

Nie wszystkim zagrożeniom potrafimy zapobiegać.1.. Przygotuj latarki wraz z zapasem baterii oraz świece z zapałkami.. Źródła zagrożeń Sortowanie według grup.. Papieros nie zgaśnie poprzez zwykłe rzucenie na ziemię, należy go przygnieść podeszwą lub zgnieść jakimkolwiek przedmiotem.Stan spokoju i pewności, życie wolne od od wszelkich zagrożeń i lęku.. - Miejscem potencjalnie najbardziej niebezpiecznym w domu, gdzie dochodzi do n - Pytania i odpowiedzi - EDB.. Ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie 25 3.. Rozwiązania zadań.. 4.Do zeszytu proszę wpisać temat lekcji -Źródła zagrożeń.. kartkówki z 3 ostatnich tematów lekcji - w zależności od potrzeb.. Jedną z przyczyn wypadków drogowych w Polsce jest również prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu .. Dziękujemy za uwagę!. Wstęp.. (RKO, pomoc nieprzytomnemu i omdlałemu).. Pierwsza pomoc Koło fortuny.. .Źródła Zagrożeń Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka: - Katasrofy komunikacyjne - wzrost promieniowania UV - zagrożenia ekonomiczne - zanieczyszczenia środowiska - awarie większych zakładów - skażenia toksynami Prezentacja Koniec!. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Komendę Główną Policji w 2013 roku odnotowano 4028 wypadków z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego.Zarówno źródła, jak i rodzaje współczesnych zagrożeń politycznych są różnorodne - prócz starych i znanych wciąż pojawiają się nowe, wynikające z postępu w wielu sferach działalności człowieka - nie tylko politycznej..

Premium ...skutków zagrożeń.

Zagrożenie to „sytuacja lub stan, które komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony" .Start studying EDB - rodzaje zagrożeń.. Należą do niej zarówno katastrofy naturalne (np. powodzie, rozległe pożary czy też susze i upały), jak również różnego rodzaju awarie, a także zagrożenia dnia codziennego mogące występować w najbliższej okolicy.Słowa kluczowe : źródła zagrożeń, zasięg zagrożeń, skala zagrożeń, zagrożenia pierwotne, zagrożenia wtórne, skutki zagrożeń.. Zapiszcie teraz notatkę w zeszycie.. EDB kartkówka 1 DRAFT.. Sprawdzian praktyczny - max.. Najważniejsze jest, aby pamiętać o późniejszym zlikwidowaniu źródła ognia.. Procesy zachodzące w Europie i świecie, szczególnie w ostatnich la-Zagrożenia ekologiczne dla środowiska i człowieka we współczesnym świecie prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik Łódź 2017/2018Terroryzm może być źródłem sytuacji kryzysowych, ale sytuacje kryzysowe mogą wywierać wpływ na uaktywnienie się działalności terrorystycznej.Terroryzm zaczyna być zjawiskiem powszechnym we współczesnym świecie, skierowanym już nie tylko w kierunku celów wojskowych, ale przede wszystkim w cywilów.Żyję i działam bezpiecznie - seria do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w klasie 8 szkoły podstawowej, dostosowana do nowej podstawy programowej..

Źródła zagrożeń 20 2.

Rozwiązania zadań.. Bezpieczeństwo należy od dawna do wartości najwyżej cenionych i chronionych - za-Żyję i działam bezpiecznie ZP / Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe / Edukacja dla bezpieczeństwaZnajdź słówka - EDB-Podstawy pierwszej pomocy/resuscytacja - EWAKUACJA - Edb - EDB - Edb - edb - Objawy zawału serca i udaru mózgu.. Ewakuacja 30 4.. W ciekawy i przystępny sposób wprowadza uczniów w świat edukacji dla bezpieczeństwa.Start studying EDB Kartkówka Pożary i Powiedzie.. - Miejscem potencjalnie najbardziej niebezpiecznym w domu, gdzie dochodzi do n - Pytania i odpowiedzi - EDB.. Sfera polityczna stanowi tylko jedną z dziedzin działalności.Przedmiotowe Zasady Oceniania z EdB zosta .. niezapowiedziane lub zapowiedziane 15-20 min.. Postępowanie w czasie zagrożenia Jeśli jesteś świadkiem nietypowej sytuacji mogącej być źród- Otwórzcie podręcznik na stronie 20 do 24 i zapoznajcie się z dzisiejszym tematem.. Wypadki i katastrofy komunikacyjne.. Zagrożenia terrorystyczne 60Kartkówka z edb jutro!. Uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych 54 8.. Omów z pozostałymi domownikami zasady postępowania w przypadku wystąpienia poszczególnych zagrożeń.. Pytania i odpowiedzi.. W zeszycie proszę zrobić notatkę z lekcji -Sprawdź czy potrafisz 1,2,3,4 strona 24.Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych z. a. grożeń Wstęp 9 ..

EDB kartkówka 1 DRAFT.

współdziałanie w znalezieniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwanie ich skutków 11) .ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ PRZYKŁADY SKUTKÓW KATASTROF NATURALNYCH ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE POKOJU ZAGROŻENIA NATURALNE pożary obfite i gwałtowne opady powodzie gradobicia ekstremalne temperatury powietrza długotrwałe susze silne mrozy i śnieżyce huraganowe wiatry lawiny mgły.charakter zagrożeń dla ich właściwego funkcjonowania nie dokonano oceny ryzyka w odniesieniu do jednostek nadzorowanych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego ocena taka została przeprowadzona na szczeblu lokalnym.. Zagrożenia pożarowe 36 5.. Zagrożenia powodziowe 43 6..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt