Odczytywanie i interpretacja danych statystycznych
Zwróć uwagę na pojęcia: - dane statystyczne, - zmienne, - liczebność zmiennej, - tabela liczebności, częstości,Testy chi-kwadrat.. Poznasz różne rodzaje wykresów: słupkowe, kołowe i procentowe.. Czasami trzeba wykonywać obliczenia i dobrze się zastanowić, aby poprawnie zinterpretować zaprezentowane dane.. Z punktu widzenia doboru wykresu do danych należywziąćpod uwagę szereg czynników: • skalępomiaru cech, wskaźników • rodzaj szeregu statystycznegoStatystyka opisowa - dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych uzyskanych podczas badania statystycznego.Celem stosowania metod statystyki opisowej jest podsumowanie zbioru danych i wyciągnięcie pewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat zbioru.Odczytywanie i interpretacja Dowiesz się również, w jaki sposób tworzyć własne tabele oraz jak przedstawiać dane w czytelny sposób.Interpretacja danych z tabel, diagramów (słupkowych i kołowych) i wykresów .. 22 ćwiczenia - w tym 13 interaktywnych na przedstawianie danych na wykresach i odczytywanie danych przedstawionych graficznie.Ta playlista dotyczy porządkowania informacji.. Obejrzyj e - materiałOdczytywanie danych, diagramy • ZADANIA, SPRAWdziany, KONSPEKTY wg tematów • pliki użytkownika delarmi przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • zbieranie i opracowywanie danych statystycznych scenariusz(1).doc, STATYSTYKA TEST.pdfMATEMATYKA - Klasa 3A Lekcja 1 - 31.03.2020 Temat: Odczytywanie i interpretacja przedstawionych danych .Temat: Odczytywanie danych statystycznych - interpretacja danych przedstawionych za pomocą tabel, diagramów, wykresów..

Umiejętne odczytywanie i interpretacja danych statystycznych.

Warto uzupełniać testy, testami V Kramera lub Phi Yula, gdyż sam test daję nam tylko informację czy dana zależność występuję, natomiast nie informuję nas o sile wykazanej zależności.Okazuje się, że nie zawsze odczytywanie danych z diagramów jest proste i oczywiste.. Zakupione prawo użytkowania ćwiczeń zachowuje ważność przez okres 14 dni.. Zgłoś błąd Wyświetleń: 3851.. Mocą testu hipotezy statystycznej jest prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy zerowej, gdy jest ona fałszywa.. Proste przykłady na odczytywanie danych statystycznych z diagramów i tabeli.. Pytanie do dyskusji uczniów - czyZbieranie i przetwarzanie danych statystycznych w szkole Wraz z wprowadzoną w 1999 roku reformą systemu edukacji, wszelkie działania edukacyjne określa "Podstawa programowa kształcenia ogólnego", która stanowi punkt wyjścia do przygotowania programów nauczania poszczególnych przedmiotów lub bloków przedmiotowych.Każda analiza danych jest odpowiedzią na zadany problem badawczy.. Poniższe histogramy zostały przygotowane w R. Pozwoliłam na to, żeby program na podstawie danych sam dopasował odpowiednie przedziały.Typ danych determinuje formęgraficznąprzedstawiania ich w postaci wykresu, a więcto dane „wskazują",jaki wykres będzienajlepszy do ich prezentacji..

Interpretacja danych statystycznych.

Świetnym przykładem tego jest zadanie 11/295.Interpretacja danych statystycznych Na tej lekcji nauczę się odczytywać i interpretować dane przedstawione w postaci diagramów, wykresów i tabel.. Przypomnij sobie wiadomości dotyczące elementów statystyki opisowej z podręcznika str.216 - 219.. Ćwiczenie: G2-081-03-01.Prezentacja danych statystycznych w formie tablic i wykresów nie jest jedynym możliwym sposobem ich przedstawiania.. Dane statystyczne można prezentować także za pomocą tekstu.. Przybliżanie określonym kręgom danych statystycznych poparte informacją słowna to wartościowy sposób zapoznawania ich z poszczególnymi zagadnieniami .11.2 Klasówka Odczytywanie danych, interpretowanie, (>R)średnia arytmetyczna, teksty z danymi, tabele, diagramy,wykresy.Test i klasówka z odczytywania informacji z wykresów opisujących różne zjawiska przyrodnicze, gospodarcze i z życia codziennego.. Zapoznaj się z treścią lekcji ze str. 192 w podręczniku.. kurs tworzenia i pracy na tabelach przestawnych - często niezbędnych przy tworzeniu analiz danych.ANALIZA DANYCH - PODSTAWY STATYSTYKI .. Zawiera on m.in.: przykłady wykorzystania ponad 100 najważniejszych funkcji w Excelu: statystycznych, matematycznych, itd..

danych statystycznych.

Dowiesz się z niej, jak korzystać tabel i w jaki sposób odróżnić wiersz od kolumny.. 2 przykłady przedstawiania graficznego danych na diagramach, również procentowych.. Otwórz PDF w nowym oknie.. Mediana zestawu .. Nie sposób jest bowiem ogarnąć zbiór kilkuset danych i powiedzieć coś na jego temat.Na etapie nauki warto analizować wszystkie możliwe sposoby prezentacji i analizy danych, żeby potem wybierać te, które będą najlepsze w danej sytuacji.. Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez .Temat lekcji: Zbieranie i odczytywanie danych statystycznych.. danych statystycznych.. Budżet Państwa; deficyt budżetowy, dług publiczny.. Proszę wykonać przykład 5 z podręcznika str.137( przerysować i odpowiedzieć na postawione pytania w zeszycie)Temat: Odczytywanie i przedstawianie danych statystycznych za pomocą tabel i diagramów.. Z danymi statystycznymi spotykamy się na co dzień.. Narodowy Bank Polski.. Przedstawiane są on najczęściej w formie graficznej, w postaci różnego rodzaju wykresów, diagramów.Innym szeroko dostępnym źródłem danych statystycznych dla potrzeb administracji są rozmaite spisy: · powszechne (w Polsce po II wojnie światowej przeprowadzone zostały w latach: 1950, 1960, 1970, 1978, 1988 i 2002), · reprezentacyjne (np. okresowe częściowe spisy rolne), · mikrospisy prowadzone między spisami powszechnymi (ostatnie .ułatwi odczytywanie danych z wykresów..

Odczytywanie danych z tabeli.

Polityka budżetowa.. Polecam mój nowy podręcznik do nauki Excela - jedyne takie opracowanie na rynku.. Tytuł: Opis zjawisk za pomocą zestawień tabelarycznych.. Zjawisko bezrobocia i inflacji.. Na podstawie treści z podręcznika napisz w zeszycie w jaki sposób pozyskuje się dane statystyczne oraz wymień sposoby przedstawiania tych danych 3.. Również sam sposób przedstawienia pewnych danych może mieć wpływ na ich interpretację.. Może być on jasno sformułowany (np. "jak zmieniła się dynamika sprzedaży i uzyskiwane marże dla produktów z kategorii komputery i akcesoria w ostatnich 2 latach"), jak również ujęty bardziej ogólnie, np. w postaci hipotezy „chyba coś tu jest nie tak - warto to sprawdzić".Matematyka 3B -27.04.2020 Temat: Odczytywanie i interpretacja przedstawionych danych Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w postaci diagramu kolumnowego.. Zasady działania mechanizmu stóp procentowych.. Lekcja z e-podręcznikaAnalizy danych w Excelu jest prosta .. Wejdź na MegaMatma.pl i ucz się NIE tylko o wykresach funkcji!Podstawowe statystyki i ich interpretacja.. Zbieraniem i udostępnianiem informacji na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego zajmuje się Główny Urząd Statystyczny - GUS, którego główna siedziba znajduje się w Warszawie.Materiał zawiera 33 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 25 ćwiczeń, w tym 16 interaktywnych.. Interpretacja graficzna 44 28 30,52 31,5 32,48 95% przedział ufno ści x .. utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb).. Są to najczęściej wykorzystywane testy podczas analizowania ankiet.. Wykresy spotykane są w wielu dziedzinach życia - zarówno w szkole, jak też mogą się spotkać z wykresami podczas jest wiedza nt. budowy wykresów, pracy zawodowej, więc niezwykle ważna umiejętnością jest ich odczytywanie i tworzenie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt