Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej klasy 1
Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programowąPowitanie rodziców przez nauczyciela- wychowawcę.. 1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013.. Sześciolatki realizują program „Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa .sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".. Zadania nauczyciela wychowującego 9.. Wstęp 2.. Wykaz uczniów klas I biorących udział w kołach zainteresowań 0 20 40 60 Liczba uczniów uczęszczających 80 100 120 140 Klasy I Klasy II Klasy III Liczba uczniów ogółem na zjęcia dydaktyczno-wychowawcze Liczba uczniów uczęszczających naPLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY I Plan pracy wychowawcy klasy I jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.Plik ANALIZA diagnozy w klasie I.docx na koncie użytkownika gosialb • folder sprawozdania • Data dodania: 29 lis 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.1 Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków „Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa „Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę..

dydaktyczno - wychowawczej .

Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Cel ogólny: Poznawanie się,adaptacja do szkolnych warunków.. W roku szkolnym 2006/2007 pracowano zgodnie z planem dydaktycznowychowawczym z uwzględnieniem stopnia realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki.. We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Obejmowały: 5 ucz.. Wnioski do pracy z klasą: Title: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy pn Author: bibliotekarz01Sprawozdanie nauczyciela wspomagającego z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I semestr roku szkolnego 2018/2019Wykres 1. i klasy na godzinach wychowawczych Opis Uczniowie, którzy odnieśli sukcesy w konkursach.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Plik Sprawozdanie z I półrocza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc na koncie użytkownika Dorotea098 • Data dodania: 15 kwi 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze..

Zestawienie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-III Wykres 2.

Formy współpracy z rodzicami 10.Współpraca z nauczycielami 11.Metody i formy pracy 12.Sposoby ewaluacji 13.Współpraca z instytucjami Publicznego Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu .. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017 Imię i nazwisko: BARBARA ŻAK Nauczany przedmiot: GEOGRAFIA¬ Łączna liczba godzin: 1 1.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. K. Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2006/2007.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Podstawa prawna 3.. Priorytety wychowawcze 7.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Najsłabszą klasą w dalszym ciągu jest II e.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego dla uczennicy klasy 1 szkoły podstawowej.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI..

Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.

Misja szkoły 4.. Podnoszenie umiejętności zawodowych (kursy, szkolenia, warsztaty): Warsztaty komputerowe W-M Biblioteka Pedagogiczna w E-gu Wspomnienia z podróży w aplikacji TripWowPROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ .. (Jest to sprawozdanie z pracy za jeden okres do odczytania na konferencji) Klasa Wychowawca Frekwencja Zapisanych Klasyfikowanych Promowanych .. Omówienie wyników nauczania w klasie: a. pozycja klasy w szkole (średnia ocena klasy na tle średniej oceny szkoły), b. przedstawienie nazwisk uczniów z najlepszą średnią ocen w klasie na tle najlepszej oceny w szkole, c. wnioski dotyczące podniesienia wyników nauczania.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.1 1 Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Podstawowej z O. nr 1 im.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. Sukcesy w pracy dydaktycznej (tu n-l wpisuje tylko uczniów, których przygotował do konkursu) a) Laureaci konkursów: Szczebel Nazwa konkursu Imię i nazwisko laureata klasa Miejsce b) Praca indywidualna z uczniem: Liczba uczniów Formy, sposoby pracy z uczniem efekty zdolnym słabym Zaniedbanym wychowawczo c) Inne:SPRAWOZDANIE z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w rozporządzeniu Nauczyciel stażysta Kryteria oceny pracy określone w §.2 ust.1 rozporządzenia Przykładowe propozycje wskaźników1 Informacje o realizacji wskaźników I. Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktyczno-1..

Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sprawozdanie z pracy .

Klasa III liczy 10 uczniów.. Praca wychowawcza i opiekuńcza prowadzona przeze mnie w klasie I ma na celu ukształtowanie takich postaw i umiejętności, aby uczeń mógł: aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy rodziny, klasy i szkoły,SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. Zadania wychowawcze szkoły 8.. Cele operacyjne: Uczeń: zna imiona kolegów z klasy, rozpoznaje kolegów z klasy wśród uczniów szkoły, ma poczucie więzi z członkami swojej klasy,Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. w roku szkolnym 2007/2008.. Cele wychowawcze 6.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Klasa IIb.. Oddział przedszkolny w .. w I półroczu roku szkolnego 2012/2013 liczył 14 dzieci; 5 dzieci sześcioletnich, 8 dzieci pięcioletnich i 1 dziecko czteroletnie.Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. 3.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. Prowadzono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów: 1.Rodzaj sytuacji Przeprowadzone w klasie ankiety, badania, konsultacje dotyczące sytuacji wychowawczej Opis Rodzaj sytuacji Realizacja tematyki wynikającej z Planu Pracy Wychowawczej szkoły ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt