Scharakteryzuj budowę i podział węglowodanów
Kompendium wiedzy na temat witamin - tabela.. Ich podział przedstawia się następująco: Monosacharydy (cukry proste): glukoza, fruktoza, ryboza, deoksyrybozaPodział, budowa i funkcje węglowodanów (cukry, cukrowce) Węglowodany to grupa związków chemicznych zbudowanych z C (węgla), wodoru (H) i tlenu (O).. Dwadzieścia aminokwasów buduje białko zwierzęce, osiemnaście białko roślinne, człowiek jest zwierzęciem więc białko roślinne jest dla niego niepełnowartościowe.. Węglowodany przed i po treningu.. Podział węglowodanów 1 cukier .Trawienie węglowodanów Trawienie węglowodanów rozpoczyna się w jamie ustnej.. Źródła witamin 4.. Węglowodany pod względem chemicznym są to alkohole wielowodorotlenowe zawierające dodatkowo grupę aldehydow .Taka budowa cząsteczki powoduje, że ma ona dwa różne końce o różnej zdolności do wchodzenia w reakcje z wodą.. Budowa i funkcje węglowodanów, białek i tłuszczy na maturze z biologii.. Łączą się ze sobą wiązaniem peptydowym i tworzą białka.. Aminokwasy to związki organiczne.. Mogą się one różnić budową szkieletu węglowego i biorąc pod uwagę to kryterium możemy je podzielić na: węglowodory alifatyczne (acykliczne, łańcuchowe) oraz pierścieniowe (cykliczne).Aminokwasy - zastosowanie.. Węglowodany.. Scharakteryzuj interakcje leków z żywnością.. Związki te są zbudowane z atomów węgla, wodoru i tlenu.Białka - budowa i rola w organizmie..

Szczegółowy podział węglowodanów.

Proces trawienia trwa do inaktywacji amylazy ślinowej w niskim pH.Węglowodory to grupa związków organicznych złożonych jedynie z atomów węgla i wodoru.. Z kolei do cukrów złożonych zaliczamy: disacharydy - sacharozę, laktozę, maltozę;Węglowodany - źródła, podział, funkcje, zapotrzebowanie .. Cząsteczka białka składa się z ponad stu jednostek aminokwasowych.. Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania.. Przykładami dwucukrów są cukier kuchenny (sacharoza .Budowa i podział: Węglowodany to organiczne związki chemiczne, które zbudowane są z atomów węgla, wodoru oraz tlenu.. Lipidy proste to zwyczajnie estry alkoholi i kwasów tłuszczowych, natomiast złożone zawierają także cząsteczkę substancji innego pochodzenia, np .Na podstawie analizy przedstawionych wzorów i posiadanej wiedzy oceń prawdziwość informacji dotyczących budowy węglowodanów.. Disacharydy (dwucukry) - Składają się z dwóch jednocukrów.. Znamy dwadzieścia różnych aminokwasów, budujących białko.. W czasie polikondensacji aminokwasów w .9.. Zagrożenia mogące wystąpić w żywności.. Dzielimy je najczęściej ze względu na liczbę jednostek cukrowych w cząsteczce.. Należą do najwcześniej oraz najlepiej poznanych składników występujących w żywych organizmach..

Budowa i podział cukrów .

Pierwsze z nich to budowa chemiczna, gdzie wyróżniamy lipidy proste oraz złożone.. 1 g węglowodanów dostarcza 4 kcal, zatem przy diecie zawierającej 2000 kcal powinno się zjeść 250-350 g węglowodanów.. Lipidy proste - są to estry kwasów tłuszczowych i alkoholi.. Do tych istotnych biologicznie substancji zaliczamy również cukry cukry nazywane sacharydami.. Nasz sposób nauki to połączenie tradycyjnych fiszek i innowacyjnego podejścia do nauki z wykorzystaniem nowych technologii.W codziennym pożywieniu powinny dostarczać 50-70 proc. energii.. Węglowodany pełnią wiele funkcji w organizmach, m.in. funkcje: energetyczną, zapasową i budulcową.Podział węglowodanów.. Nauka z Fiszkoteką!. W zależności od budowy węglowodany dzielimy na cukry proste (monosacharydy), dwucukry (disacharydy), wielocukry (polisacharydy).. Węglowodany dzielimy na proste i złożone.. Zapotrzebowanie na witaminy 5.. Każde białko charakteryzuje się inną zawartością oraz sekwencją aminokwasów.Komórka stanowi najmniejszą jednostkę organizacji materii organicznej która posiada atrybuty życia tzn. odżywia się, wydala, rozmazana, posiada własny metabolizm.Komórka może być samodzielnym organizmem lub też budować struktury bardziej skomplikowane ..

Trawienie i wchłanianie węglowodanów w organizmie.

Tłuszcze i białka to ważne elementy naszej codziennej diety.. Bo ze względu na obecność альдегидной i кетонной ugrupowania w ramach struktury należą do альдегидо - i кетоноспиртам, że i określa ich chemiczną naturę i reakcji, które są w stanie wejść.Węglowodany, sacharydy - w ścisłym znaczeniu są to organiczne związki chemiczne składające się z atomów węgla oraz wodoru i tlenu, w takiej proporcji, że na każdy atom węgla przypadają dwa atomy wodoru i jeden tlenu, o ogólnym wzorze sumarycznym: C n (H 2 O) n.W szerszym znaczeniu zalicza się do nich ich pochodne otrzymywane w wyniku redukcji lub utleniania ich grup .Poznanie budowy, właściwości oraz funkcji węglowodanów.. Do tłuszczów prostych zalicza się: lipidy właściwe - są to estry kwasów tłuszczowych i glicerolu, woski - są to estry wyższych kwasów tłuszczowych i alkoholi innych niż glicerol.Konspekt do lekcji podczas której uczeń poznaje budowę, właściwości oraz funkcje węglowodanów.Karta pracy do doświadczeń..

Podział tłuszczów ze względu na budowę chemiczną.

Węglowodany są niezbędne w utlenianiu kwasów tłuszczowych.. ele szczegółowe lekcji: Wiadomości A - Uczeo: przedstawia ogólną budowę cukrowców, wymienia charakterystyczne cechy mono-, oligo- i polisacharydów, podaje przykłady mono-, oligo- i polisacharydów.. Tabela 1 Podział węglowodanów w zależności od ilości cząsteczek Podział węglowodanów Przykłady Proste monosacharydy .. Podział i źródła składników mineralnych.. Niepolarne łańcuchy kwasów tłuszczowych to tzw. ogony, które są hydrofobowe ( unikają kontaktu z wodą), natomiast przeciwny koniec cząsteczki to tzw.1.. Funkcje witamin 3. .. Mogą także stanowić substrat w budowie niektórych aminokwasów, jak: alanina, glicyna, seryna.. Choroby, których bezpośrednią przyczyną jest .Ze względu na budowę, węglowodany dzielimy na: proste (inaczej monosacharydy, jed-nocukry) i złożone (disacharydy, oligosacharydy, polisacharydy) - szczegółowy podział oraz przykłady zawiera tabela 1. pokaż wskazówkę » Cząsteczka monosacharydu zbudowana jest z co najmniej 3 atomów węgla.Budowa i właściwości węglowodanów wielu cukrów prostych są ze sobą ściśle powiązane.. Ślina zawiera enzym trawiący wielocukry (np. skrobię) - amylazę ślinową (ptialina), która rozkłada skrobię (wielocukier) na krótsze fragmenty z odłączeniem maltozy (dwucukru).. Opisz wykorzystywane w nich czynniki chłodnicze.Biochemia/Węglowodany - budowa i funkcja.. Podział witamin1.. Zbudowane z jednej, dwóch lub większej ilości cząsteczek, które łączą się ze sobą wiązaniem glikozydowym.Podział, istotność w diecie i wpływ wartości IG.. Węglowodany dzieli się na: cukry proste (monosacharydy), cukry złożone małocząsteczkowe (oligosacharydy), cukry złożone wielkocząsteczkowe (polisacharydy), pochodne węglowodanów (związki składające się z węglowodanów).. właściwości i znaczenie węglowodanów: • podział węglowodanów ze względu na budowę cząsteczek;Podział mitotyczny komórki .. Węglowodany - podział.. Każdy gatunek ma swoje tylko dla .Zapraszamy także do innych, przygotowanych przez nas lekcji: związki wielofunkcyjne, jednofunkcyjne pochodne węglowodanów oraz związki odżywcze.. Białka to związki organiczne zbudowane z aminokwasów.. Biorąc pod uwagę budowę węglowodanów, rozróżnia się związki proste i złożone.. Pobierz (doc, 65,5 KB) Podgląd treści.. Glukoza jest jedynym źródłem energii dla mózgu i krwinek czerwonych, dlatego pewne ilości węglowodanów są niezbędne w diecie.2.3.. Indywidualne plany dietetyczne i treningowe -23 kg-23 kg-7 kg-25 kg-7 kg +13 kg-15 kg-23 kg-6 kg-18 kg-11 kg już od 39,99 zł za miesiąc 1.. Zespół komórek o wspólnym pochodzeniu pełniące wspólne funkcje i połączonych fizycznie nazywamy tkanką.Budowa Tworzą je następujące pierwiastki chemiczne: C, N, O, H. Tworzą one podstawową jednostkę strukturalną białek - aminokwasy.. Scharakteryzuj następujące procesy, w których mrożenie wykorzystywane jest do utrwalania żywności: liofilizacja, dehydro - freezing, kriokoncentracja, superchilling.. B - Uczeo: wyjaśnia, w jaki sposób powstaje wiązanie O-glikozydowe,Aminokwasy - budowa.. Podział witamin 2.. Do węglowodanów prostych zaliczamy: monosacharydy - rybozę, glukozę, fruktozę, galaktozę, mannozę..Komentarze

Brak komentarzy.