Charakterystyka metali i niemetali
Istnieją liczne sposoby klasyfikacji tlenków: ze względu na skład: tlenki metali tlenki niemetali Na 2 O tlenek sodu SO 2 tlenek siarki(IV) CaO tlenek wapnia SO 3 tlenek siarki(VI) Fe 2 O 3 tlenek żelaza(III) N 2 O 5 tlenek azotu(V) FeO tlenek żelaza(II) P 4 O 10 tlenek .Charakterystyka tlenków Podobne tematy.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Wspólne cechy metali i niemetali; - stały stan skupienia; (wyjątek - rtęć - ciecz) - barwa srebrzystobiała lub srebrzystoszara (wyjątek - złoto i miedź) - połysk metaliczny.. pokojowej: gazowy (tlen wodór), ciekly (dron), staly siarka, wegiel -słabe przewodnictwo elektryczne i przewodność cieplna w porównaniu z metalami -wiekszośc ma niskie temp.. Są to pierwiastki z I i II grupy układu okresowego (litowce i berylowce), które tworzą silnie zasadowe wodorotlenki oraz skand, tytan, itr, glin.. Rozwiązania.. - dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne.. Częstość występowania tego pierwiastka (Al) w przyrodzie jest ogromna.. Srebro zaś odznacza się największym współczynnikiem odbijania światła widzialnego i przewodnictwem prądu.Aluminium - charakterystyka i zastosowanie.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność..

Oto charakterystyka kilku z nich.

charakterystyką i zapisz w zeszycie informacje na temat ich stanu skupienia.. Azotany chemia Kwasy otrzymywanie kwasów otrzymywanie soli otrzymywanie tlenków Sole Tlenki tlenki niemetali Wodorotlenki.. Nauczę się rodzajów tlenków i ich reakcji.. pokojowej: gazowy (tlen wodór), ciekly (dron), staly siarka, wegiel - źle przewodzą prąd i cieplo - wiekszośc ma niskie temp.. Metale szlachetne (srebro, złoto, platyna) w warunkach normalnych nie reagują z tlenem.. siarka - stan staly - barwa zolta - nie rozpuszcza sie w wodzie- latwopalnaniemetale wystepuja w stanie .odpowiedział (a) 01.03.2009 o 12:55 cechy metali - mają metaliczny połysk, są dobrymi przewodnikami prądu, są kowalne, niemetale - brak połysku, nie przewodzą prądu ani ciepła, brak kowalności, nie nadają się do obróbki mechanicznej 3 2są izolatorami, ale w przeciwieństwie do metali mają słabe przewodnictwo elektryczne i przewodność cieplną tlenki niemetali mają charakter kwasowy (nie dotyczy gazów szlachetnych) posiadają zwykle niższe temperatury topnienia i wrzenia niż metale o podobnych masach atomowych.Do metali lekkich zalicza się te, których gęstość jest mniejsza od 4,5 g/cm 3.. W związkach tych tlen występuje na -II stopniu utlenienia.. Jak jest zasadnicza różnica między związkami chemicznymi a mieszaninami Zgłoś nadużycie..

To związki metali lub niemetali z tlenem.

Substancje te mogą być reprezentowane przez połączenie pierwszorzędnego metalu (lub bazy), a nazwa tego metalu może stanowić nazwę stopu.. Najbardziej znane to: siarka, węgiel, tlen, azot, wodór, fosfor, jod i chlor.Metale mają niską elektroujemność i charakteryzuje je zdolność do oddawania elektronów w reakcji z innymi atomami (w wyniku czego powstaje jon).. Niemetale, pomimo zbliżonych mas atomowych charakteryzują się niższym temperaturami topnienia i wrzenia niż metale.metale;większość to ciała stałe (wyjątek rtęć)barwa srebrzysto szara (wyjątek miedź i złoto)przewodzą prąd i ciepłosą kowalne i ciągliwemają różną gęstośćmają różną temperature wrzenia i topnienia mają różną aktywność chemiczną niemetale łnp.. Podobne zadania.Metaloidy (niemetale) rodzime różnią od metali zarówno budową wewnętrzną jak i właściwościami fizycznymi, a także wyglądem zewnętrznym.. Mają wysoką elektroujemność (są utleniaczami), a ich tlenki wykazują charakter kwasowy.. topnienia i malą gestoścMetale są elementami o doskonałej zdolności przewodzenia elektrycznego i cieplnego.. Tlenek to związek chemiczny dowolnego pierwiastka z tlenem.. - niklowanie , chromowanie.Inaczej niż w przypadku metali, nie można podać jednoznacznych cech wszystkich niemetali, gdyż są one bardzo zróżnicowane..

Thpanorama.Tak więc w artykule rozważano, w jaki sposób metale różnią się od metali i niemetali.

Właściwość ta umożliwia wykrycie obecności metalu w badanej próbce (próba płomieniowa).Plik charakterystyka metali i niemetali.pdf na koncie użytkownika dhanushkapinto • Data dodania: 21 lis 2018.. Niemetale mają od 4 do 8 elektronów na ostatnim poziomie energii, z wyjątkiem wodoru, helu i boru.. Niemal wszystkie niemetale należą do p-pierwiastków.. Największe znaczenie mają wśród nich alotropowe odmiany węgla - grafit i diament oraz siarka.Temat: Tlenki metali i niemetali.. Metale nieszlachetne reagują z tlenem w warunkach normalnych.Związki niektórych metali powodują zabarwienie płomienia, np.: sodu - na żółto, strontu - na karminowo, wapnia - na ceglastoczerwono, a baru i miedzi - na zielono..

... (metali i niemetali) z tlenem, w których tlen wystepuje na 2 stopniu utleniania.

Pierwiastków niemetalicznych jest znacznie mniej (18) niż metalicznych, które stanowią całą pozostałą część układu okresowego.Charakterystyka metali .. 1. właściwości chemiczne Podstawową własnością przesądzającą o zaliczeniu jakiegoś ciała do metali lub niemetali jest zachowanie się jego atomów podczas reakcji chemicznych.. Na przykład jest to chlor, azot, tlen.planować doświadczenia pozwalające porównać właściwości metali i niemetali; przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów chemicznych.. -w temperaturze pokojowej mają staly stan skupienia -polysk metaliczny, barwa srebrzylo szara -są kowalne ciągliwe, mozna je walcowac -duza wytrzymalośc mechaniczna -są dobrym przewodnikiem elektryczności charakterystyka niemetali: - mają rózny stan skupienia w temp.. W okresie wraz decyduje ładunek jądra.. Jednym z lepiej znanych łatwo topliwych metali nieżelaznych jest aluminium, zwane też glinem o czystości technicznej.. Cele lekcji: Dowiem się, co to są tlenki metali i niemetali, czym są tlenki, podtlenki, nadtlenki, jakie są ich właściwości i podział.. - kowalność i ciągliwość.. Lepiej znany jako aluminium jest jednym z najczęściej występujących pierwiastków w skorupie ziemskiego.Zmiana reaktywności metali i niemetali Aktywność metali W grupiewraz ze wzrostem liczby atomowej rośnie promień atomu, zwiększa się liczba powłok na których pierwiastek rozmieszcza elektrony.. Niemetale to materiały o bardzo małej (lub zerowej) zdolności do prowadzenia pojazdu.. Wyróżnia je też duża plastyczność, z której wynika łatwe skrawanie i formowanie.. Wiele pierwiastków tworzy z tlenem więcej niż jeden tlenek.Wszystkie metale nieżelazne charakteryzują się dobrym przewodnictwem cieplnym.. Reakcje te polegają na ogół na takiej wymianie elektronów między.Podstawą różnic w charakterystyce pierwiastków jest struktura ich atomów.. Im większy, tym silniej przyciągane są elektrony i promień jest mniejszy jak i aktywność.Stopy metali są materiałami utworzonymi przez połączenie dwóch lub więcej metali lub metali i niemetali.. Natomiast metaloidy mają właściwości przewodzenia pośredniego.. Najlepszym przykładem jest w tym przypadku złoto.. Poza dużą gęstością (ponad 4,5 g/cm 3) metale ciężkie wykazują działanie toksyczne.Podział na metale i niemetale był stosowany już w czasach starożytnych.. Zadanie jest zamknięte.. Z przedstawionych równań wynika,że do podstawowych metod otrzymania.Podaj cechy charakterystyczne metali i niemetali.. Większość pierwiastków chemicznych stanowią metale, a tylko 22 z nich to niemetale.. Charakterystyki wszystkich pierwiastków można porównać pod względem właściwości chemicznych i fizycznych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt