Charakterystyka klasy 1 na koniec roku szkolnego
Dyskoteki na pewno niejednemu nie jednemu z nas pozostaną na długo w pamięci.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Bardzo często opuszczała zajęcia szkolne co wpłynęło na bardzo niską średnią ocen i frekwencję.. Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.1 Sprawozdanie z działalno ści szkoły w II półroczu roku szkolnego 2010/2011 W II półroczu roku szkolnego 2010/2011 do Szkoły Podstawowej w Zabierzowie Boche ńskim ucz ęszczało 166 uczniów, ucz ących si ę w 9 oddziałach, w tym w dwóch integracyjnych.. Z dnia na dzień robią postępy, co jest powodem satysfakcji dla wychowawcy i rodziców.. Klasa nadal doskonale funkcjonuje jako zespół mimo, że zauważalne są indywidualne preferencje oraz antypatie.. Imię i nazwisko Uwagi Problemy wychowawcze i edukacyjne w klasie.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. (prawy dolny róg ekranu)Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Sprawozdanie_art_42.doc.. Tradycyjnie w ostatnim dniu szkoły nauczyciele otrzymują od uczniów w podzięce za pracę upominki.. Jest to nasz ostatni.Na ostatniej wywiadówce dostałam ocenę całoroczną Ninki.. Przedstawiając powyższe oceny opisowe uczniów klas I - III na koniec roku szkolnego chciałam przedstawić propozycje formułowania postępów ucznia w zależności od jego indywidualnych predyspozycji.Projekt charakterystyki klasy 6 na koniec roku..

Kwiaty, kawę .Przemówienie na koniec roku szkolnego.

Przebieg uroczystości zakończenia roku szkolnego 2010/2011: 1.Msza Święta w Kościele Parafialnym w Bożej Woli.. Klasa III - koniec roku szkolnego (20 osób) W klasie III nastąpiła zmiana: odszedł jeden uczeń, a na jego miejsce doszła dziewczynka z innej szkoły.. 2.Uroczystość w szkole: - Wprowadzenie pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnu - Powitanie uczestników uroczystości przez Panią Dyrektor - Pokaz prezentacji " Jaki był miniony rok szkolny" przez Ks.Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013.. Pobierz (docx, 15,5 KB) Komentarze.stefania.wanat, 2016-09-28, ocena:.. Pani Dyrektor!. Od początku roku szkolnego dzieci systematycznie poznają litery, cyfry, uczą się głoskować, czytać i liczyć.. Józefa Kowalskiego w Siedliskach klasa 3c 2016/19 rok ps.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole .· atmosfera w klasie stanie się bardziej przyjazna, nastawiona na współpracę i wspólne rozwiązywanie problemów.. Poza tym należy pamiętać, że proces naprawy problemu ciągle trwa i, tak naprawdę, dopiero przyszłoroczny egzamin gimnazjalny i oceny, które uczniowie uzyskają na koniec trzeciej klasy .Wyniki analizy postulatów i przepisów dotyczących opiekuńczej pracy wychowawców klas w zestawieniu z realizacją tej subfunkcji w praktyce szkolnej, pozwalają na sformułowanie następują-cych wniosków: - badani wychowawcy klas dysponują niekompletnymi i niezbyt rzetelnymi informacjami na temat poszczególnych uczniów oraz klasy jako .Koniec roku szkolnego..

wzory sprawozdań na koniec semestru roku: Inne pliki do pobrania z tego chomika.

Zabieramy ze sobą bagaż doświadczeń oraz wspomnień i wyruszamy w dalszą drogę.. Oddział przedszkolny w. w I półroczu roku szkolnego 2012/2013 liczył 14 dzieci; 5 dzieci sześcioletnich, 8 dzieci pięcioletnich i 1 dziecko czteroletnie.UWAGI O KLASIE: 1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. Nauczyciel w swojej pracy wychowawczej szczególną .RCEZ w Nisku Strona 4 VII.. Teraz możemy powtórzyć słowa Winstona Churchilla: To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku.Sprawozdanie wych.doc • Sprawozdanie wychowawcy klasy.. Drodzy nauczyciele i wychowawcy,pracownicy szkoły, zaproszeni goście, rodzice, koleżanki i koledzy.. Dzieci wspierają się, pomagają sobie i wzajemnie motywują.W każdym razie znacznie, na koniec roku szkolnego, zmniejszyła się liczba ocen niedostatecznych - z 19 do 6 i ocen dopuszczających 89 do 72.. Wnioski do pracy z klasą w kolejnym roku szkolnym;.. Praca szkołyCharakterystyka klasy VI„a" Uczniowie klasy VI„a" tworzą zgrany zespół składający się z.Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI (śr. 27, 8 punktu), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu.Jaki prezent dla nauczyciela na koniec roku szkolnego jest odpowiedni?.

1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc.w roku szkolnym …………….

Organizowane były przy każdej sprzyjającej okazji i zawsze dobrze się na nich bawiliśmy.sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkolnego edukacja wczesnoszkolna (…) Zobacz wpis »Opuszczamy szkolne mury, ale wszystkie chwile tutaj spędzone będziemy chcieli ocalić od zapomnienia.. Badanie kontrolne rozwoju umysłowego, sfery emocjonalno - społecznej i osiągnięć szkolnych upłynie ok. 1, 5 roku, przy zastosowaniu się do ww.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Dla nauczycieli Podstawówka klasy 1-3 Klasa 3 Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3.. Sprawozdanie z godzin Art 42 (karciane) Sprawozdanie_bibl.doc.. Jest uczynna i koleżeńska.Szkoła ta nie była wyłącznie miejscem zdobywania i poszerzania naszej wiedzy, mogliśmy w niej również się bawić.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Bardzo na plus podciągnęła się w nauce Julia Nowak, która ma .Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Opisową oczywiście, bo od kilku lat - i to jest bardzo dobry pomysł - dzieci w klasach I-III nie dostają na koniec roku stopni, tylko opis zachowania i osiągnięć w nauce.Nazwisko i imię poprawkowe sprawdzające przedmiot ocena przedmiot ocena Wykaz uczniów niepromowanych ( na koniec roku szkolnego): l.p..

Sprawozdanie z pracy biblioteki.Życzenia dla nauczyciela na koniec roku szkolnego wcale nie muszą być nudne i sztampowe!

W imieniu klas 3 witam wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości zakończenia roku (np: 2007/2008).. Osobiste lub wyrecytowane przez całą klasę, albo zapisane na pięknej kartce okolicznościowej .Plik sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.doc na koncie użytkownika Karol66 • folder Dokumenty • Data dodania: 23 sty 2013publiczne gimnazjum im.bł.. Ponieważ sala zajęć sąsiaduje z biblioteką szkolną, dzieci są tam częstymi gośćmi, wręcz wyczekują na otwarcie biblioteki.III.. Imi ę i nazwisko Osi ągni ęcia (w przypadku klas ko ńcz ących szkoł ę nale ży poda ć osi ągni ęcia ze wszystkich lat naukiPoniżej zamieszczam przykłady oceny opisowej w wersji skróconej z edukacji wczesnoszkolnej dla ucznia klasy III za I semestr dostosowany również do podstawy programowej obowiązującej w klasie II i III w roku szkolnym 2017/2018: Zachowanie : XXX na ogół wzorowo wypełnia obowiązki ucznia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt