Charakterystyka grupy przedszkolnej 3 latki sprawozdanie
Obecnie do placówki uczęszcza 120 wychowanków w wieku 3- 6 lat, z tego większość stanowią chłopcy.. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka).Do grupy uczęszcza także kilkoro dzieci wymagających intensywniejszej pracy, głównie z zakresu rozwoju mowy, skupienia uwagi, przestrzegania ustalonych norm i zasad oraz doskonalenia sprawności manualnej.. Moim zadaniem było przeprowadzenie obserwacji pedagogicznej w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, oraz udokumentowanie tych obserwacji w postaci arkusza obserwacji.w roku szkolnym 2013/14, w grupie sześciolatków.. Mac Edukacja - program wspomagający rozwój aktywności dzieci sześcioletnich.POCZĄTEK ROKU SZK.. We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.Dzieci zaprzyjaźniły się ze sobą i nadspodziewanie szybko zaadatowały się w nowym środowisku.Grupy przedszkolne‎ > ‎3-4 latki‎ > ‎ SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. 31 grudnia 2011 [email protected] Większość dzieci po raz pierwszy zetknęła się z przedszkolem we wrześniu, co sprawiło, że pierwsze tygodnie nie obyły się bez płaczu, obaw i stresu zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.oparciu o ktore pracujesz w grupie i ogolnie programy np.autorskie w przedszkolu i patrzysz co Ci sie udalo zrealizowac.Niektore dyrektorki wymagaja punkt po punkcie a niektore ogolnikowo.Zacytuje Ci przykladowy fragment: Grupa I-3/4 latki.Liczebnosc grupy-25 dzieci w tym 13 chlopcow i 12 dziewczynek.Trzylatkow-19 a 4 latkow-6.Przedszkolne eportfolia grupowe..

Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.

Dzieci 3-letnie mają również możliwość uczestniczenia w dodatkowych nieodpłatnych zajęciach plastycznych prowadzonych przez nauczycieli z grupy oraz zajęciach logopedycznych.Pobierz: charakterystyka grupy przedszkolnej 3 latki.pdf.. jest 4-latkiem.sprawozdanie z pracy wychowawczo- dydaktyczno opiekuŃczej za rok szkolny 2014/2015 grupa 3,4 latki We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Cztery oddziały znajdują się w budynku w Sadkach, piąty oddział jest umiejscowiony w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Dębionku, a szósty oddział jest umiejscowiony w budynku po .SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ ZA I PÓŁROCZE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 GRUPA II- 3 LATKI We wrześniu grupa liczyła 30 dzieci.. Rozpoznają osoby pracujące w przedszkolu, nazywają członków rodziny, oraz osoby pracujące w różnych zawodach (listonosz,policjant, strażak, lekarz, fryzjerka) Poznały godło i barwy narodowe.Grupa ,,Misie" to 6-latki.. Grupa oddziału przedszkolnego liczy 7 sześciolatków i 10 pięciolatków.. We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. Dokonano diagnozy ko ńcowej w poszczególnych grupach wiekowych Grupa dzieci 5,6-letnich Grupa „SKRZATY" to grupa składaj ąca si ę z dzieci 5 i 6 letnich.. Na początku roku .Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 5 i 6 w roku szkolnym 2010/2011..

Pięciolatki czyli „Motylki" pracują w tym roku jako „tropiciele".

(6 dziewczynek i 15 chłopców, a podGrupy przedszkolne‎ > ‎3-4 latki‎ > ‎ SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. Zorganizowaną pracę pedagogiczną prowadziły G. Wasilewska i M.J.. Na ich miejsce przyjęto jednak inne osoby.Sprawozdanie roczne grupy przedszkolnej 5latków Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie VII ( 5 latków) za rok szkolny 2014/ 2015 Grupa VII ( 5-latki )- składa się z 12 dziewczynek i 13 chłopców w tym 1 dziewczynka (Maja P.). We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego.Grupy przedszkolne‎ > ‎3-4 latki‎ > ‎ SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI.. Grupa III Misie to my, wesołe dzieciaki.. Szukaj w tej witrynie.. Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków - doskonalenie czynności).. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści zawartych w programach: ABC - PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO XXI WIEKU -Anny Łady-Grodzickiej i samodzielnych opracowanych przez nauczycielki naszego przedszkola, a także rocznym planie pracy wychowawczo - dydaktycznej 2008/2009.W bieżącym roku szkolnym .W grupie jest 10 dziewczynek i 12 chłopców..

W ciągu semestru 3 dzieci zrezygnowało z uczęszczania do naszej grupy.

SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W GR.VI I PÓŁROCZE 2012/2013 Grupa „Starszaków" w roku szkolnym 2012/2013 liczy 26 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 15 chłopców.. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLA 2019/2020.. Wychowawczynie: Dorota Turemka, Monika Żochowska.. Grupa 3 - 4 latków jest najmłodszą grupą dzieci w naszym przedszkolu.Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 6 - letnich za I półrocze 2004/2005.. Na 9 dzieci pięcioletnich tylko 2 to dzieci ,które rozpoczęły w tym roku szkolnym edukację przeszkoloną .. Jest to grupa mieszana 5-6 latków, w tym 4-> 5latków i 22-> 6 .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej Rok 2014/2015 semestr I; Grupa - 4-latki.. 2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1.. Zabawy samodzielne w ogrodzie przy .Grupa I - dzieci 3 letnie liczy 25 dzieci (12 dziewcząt i 13 chłopców).. Pięcioro dzieci doszło do grupy od września 2014 r., pozostałe uczęszczają do niej drugi rok.Grupa 3 latków liczy 18 dzieci: 10 dziewczynek i 8 chłopców.. Podczas pracy odkrywamy świat poprzez działanie, obserwację, poszukiwanie i analizowanie oraz samodzielne lub z niewielką pomocą pań dochodzenie do rozwiązywania różnych problemów, których codziennie jest dużo.3 latki orientują się w pomieszczeniach przedszkola, znają miejsca przechowywania swoich rzeczy w sali, w szatni, w umywalni..

E-portfolia grup z przedszkoli‎ > ‎Nr 3 w Orzeszu - Zawadzie‎ > ‎ Charakterystyka grupy 5-latków.

Codziennie pełni radości i zapału przychodzimy do przedszkola.. W roku szkolnym 2013/14 grupa 6-latkow liczyła 24 dzieci w tym 4 pięciolatków.. Dzieci szczególnie lubią wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej, na podwórku, jak również w sali zabaw.3,4-latki "Bajoskrzaty" 2013/2014 Bajoskrzaty.. Praca dydaktyczno-wychowawcza oparta była o podstawę programową dla przedszkoli i obejmowała treści zawarte w programie Nasze Przedszkole wydawnictwa - Mac Edukacja.. Głównym celem pracy w grupie była adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych.SPRAWOZDANIE Z PRACY W GRUPIE 3-4 LATKÓW ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 W NIEPUBLICZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM "BAJKOWY ŚWIAT" W KOLNIE Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3, 4 latków liczyła 21 dzieci - 5 chłopców i 16 dziewczynek.GRUPA MUCHOMORKI / 3-4-LATKI / OPIEKUNOWIE GRUPY mgrUrszula Kordasz mgr Wiesława Wasilewska .. Grupa „Biedronki" liczy 26 dzieci: 16 dziewczynek i 10 chłopców.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Jako 6 latki, dzieci z mojej grupy, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, zostały objęte diagnozą przedszkolną pod kątem gotowości podjęcia nauki w szkole.. W zajęciach rytmizujących i religii uczestniczy cała grupa.. Bizub, w oparciu o Program „Nasze przedszkole" wyd.. Ciekawi nas otaczającą przyroda, którą mamy okazję obserwować podczas spacerów, zabaw na placu przedszkolnym i eksperymentów.3.. Prawie wszystkie dzieci z tej grupy ucz ęszczały wcze śniej do przedszkola i nie miały trudno ści do zintegrowania si ę w grupie.Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków „Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa „Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. Z dziećmi pracują mgr Ewa Omelaniuk oraz mgr Ewa Bielecka.. Praca dydaktyczno- wychowawcza obejmowała realizację .. Grupa moja liczy 20 dzieci 6 - letnich.. Nowe dzieci bardzo szybko zaadaptowały się do warunków przedszkolnych jak również grupa przyjęła je bardzo dobrze.Oddziały przedszkolne - charakterystyka poszczególnych grup..Komentarze

Brak komentarzy.