Sprawdzian z edukacji dla bezpieczeństwa postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Składniki stanowiące przedmiot oceniania: Ocenianie ucznia w procesie kształcenia z edukacji dla bezpieczeństwa powinno dać odpowiedź, w jakim stopniu w obrębie określonego zagadnienia uczeń:Sprawdzian wiadomości z edukacji dla bezpieczeństwa - zagrożenia, obrona cywilna.. Sprawdzian wiadomości z EdB - zagrożenia, obrona cywilna.. Postępowanie w sytuacjach zagrożeń , Klasa 8 , Żyję i działam bezpiecznie , Edukacja dla bezpieczeństwa , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , dlanaucz…


Czytaj więcej