Scharakteryzuj działania zbrojne które miały być wykonywane w ramach akcji burza

Będą wspierać m.in. służby medyczne, pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, policjantów, a także wolontariuszy Caritas.W uproszczeniu: przyjęcie ustawy w tym kształcie stworzyłoby sytuację, w której Agencja Uzbrojenia bez przetargu kupowałaby sprzęt w PGZ podległej… Agencji Uzbrojenia.. S. Czarnickiego, aktywny był też oddział Jana Nazalaka „Wąski".. Jego imieniem "Alek" nazwany został pluton GS.Operacje te mogą być prowadzone na lądzie oraz wodach śródlądowych w okresie pokoju, kryzysu lub…


Czytaj więcej